home Nieuws Denktank: or en toezicht!

Denktank: or en toezicht!

Foto door Scott Webb via Pexels

Denktank: or en toezicht!

Op een herfstige middag vond bij de SER in de Den Haag de bijeenkomst plaats met als onderwerp de relatie tussen ondernemingsraad en toezichthouder. Aanwezig waren een mooie mix van ondernemingsraadleden van grote en kleinere ondernemingen aangevuld met een aantal medezeggenschapsadviseurs en trainers.

De kick-off was door voorzitter van de Alliantie Medezeggenschap en Governance Inge Brakman die het doel van de alliantie om te komen tot een meer actieve rol van de medezeggenschap bij de samenstelling van de raden van toezicht en commissarissen illustreerde aan haar eigen commissariaten. De alliantie wil de positie van voordrachtscommissaris versterken en de dialoog tussen toezichthouder en medezeggenschap stimuleren vandaar de steun voor dit programma.

Winfried Bouts van de WissemaGroup schetste de ontwikkeling van een toetsende medezeggenschap naar een interactieve medezeggenschap die in alle fases van besluitvorming de dialoog aan gaat met niet alleen bestuur en raad van commissarissen, maar in een welhaast holistische visie ook met partijen ver buiten de traditionele driehoek van RvB, RvC en or. (Hier zijn presentatie).

Joost van Mierlo De Voort Advocaten nam de aanwezigen mee langs de juridische rollen en taken van de RvC volgens het Burgerlijk Wetboek, maar ook wat daarover in de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) staat. Bijvoorbeeld over de (verplichte) aanwezigheid van de commissarissen in de overlegvergaderingen bij bespreking van de algemene gang van zaken en adviesaanvragen, hetgeen zeker niet altijd het geval is. Geïllustreerd met pakkende voorbeelden werd de zogenaamde Nederland-constructie uitgelegd, waardoor medezeggenschap op het hoogste besturingsniveau ontbreekt wat mogelijk gemaakt wordt door de, niet door allen even gewaardeerde, structuurregeling. (Hier zijn presentatie).

Jan Willem Slijper presenteerde de resultaten van een door het MNO uitgezette enquête naar de betrokkenheid van de medezeggenschap bij het opstellen profiel, de voordracht tot het onderling overleg met RvC. Een grote verscheidenheid van or-leden had de enquête ingevuld, die zeker geen wetenschap beoogde te zijn, maar wel een goede aanleiding voor discussies met de aanwezigen. Opvallend was dat niet alle or-en gebruik maken van het voordrachtsrecht. Ook dat er or-en zijn waar de commissarissen zich nooit laten zien bij de overlegvergaderingen. (Hier een aantal sheets uit de presentatie).

Via de enquête werd een mooie overgang gecreëerd naar de bijdrage van Marie-Leontine de Graaf van Board Refreshment. Uit het onderzoek blijkt dat bijna twee-derde van de or-en zich laten bijstaan door een extern adviesbureau bij het zoeken naar een voordrachtscommissaris, maar dat de keuze van het bureau in bijna een derde van de gevallen niet door de or zelf gemaakt wordt. Marie-Leontine betoogde dat de or daarmee al groot deel van zijn keuzevrijheid weggeeft. Ze nam de toehoorders mee in het proces van profiel naar vacature, werving en zoektocht en het opstellen van de longlist en terugbrengen naar de shortlist tot de uiteindelijke interviews en selectie. Ook het heikele onderwerp van de bezoldiging van de commissaris kwam aan de orde. Marie-Leontine poneerde dat gezien de taken en verantwoordelijkheden die beloning veelal te laag is en dat daardoor ook het vinden van een commissaris bemoeilijkt wordt (presentatie op verzoek beschikbaar). Dit zorgde voor de nodige discussie.

In een gesprek tussen drie voordrachtscommissarissen: Joost Van Mierlo, Hans Schenk, de moderator van de middag Mathi Bouts en de zaal werden de verschillende onderwerpen die aan de orde gekomen waren vanuit de dagelijkse praktijk belicht.

Afgesloten werd door Shiva von Stetten die toetste of aan de voor aanvang van de bijeenkomst geïnventariseerde verwachtingen van de aanwezigen voldaan was.

Conclusie: een interessante en leerzame bijeenkomst, waarvoor meer belangstelling had mogen zijn en die zeker voor herhaling vatbaar is om ook andere or-en te betrekken en bewust te maken van hun rol en mogelijheden.

Het MNO en De Voort Advocaten organiseerde de denktank in partnerschap met de Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap (NVMz), de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG), de WissemaGroup en Board Refreshment.