home Speerpunten

Mz in MNO’s

Doelstelling van de stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg (MNO) is conform haar oprichtingsakte: ‘het bevorderen van een professionele medezeggenschap bij de aangesloten (centrale) ondernemingsraden van multinationale ondernemingen’.

Daarnaast kent het MNO bestuur in afstemming met de deelnemers een aantal speerpunten. Deze speerpunten zijn in lijn met de doelstelling van de Stichting, maar maken de aandachtgebieden meer concreet.

Er is niet gekozen voor een uitgebreid beleidsplan, maar er zijn een aantal thema's benoemd waaraan het MNO bestuur extra aandacht zal geven in de bijeenkomsten:

Onder de subtabs is een nadere omschrijving van de speerpunten opgenomen.

Lees voor meer algemene informatie over de thema's waarmee het MNO zich bezighoudt de kennismakingsbrochure.