home Wie zijn wij

Wie zijn wij

Er zijn momenteel een 50-tal ondernemingsraden van multinationale organisaties bij het MNO aangesloten die tien verschillende branches representeren. We vertegenwoordigen een enorme achterban van ruim 600.000 werknemers in Nederland en zijn verbonden met meer dan vier miljoen werknemers wereldwijd.

Dit doen we
Het MultiNationale Ondernemingsradenoverleg (MNO) is in 1982 opgericht met het doel de professionele medezeggenschap te bevorderen bij de aangesloten (centrale) ondernemingsraden. We doen dit door:
• onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring mogelijk te maken;
• deelnemers te informeren over trends, ontwikkelingen en actuele onderwerpen;
• onderzoek te (laten) doen naar ontwikkelingen;
• onze visie te geven op diverse onderwerpen;
• te lobbyen bij of samen te werken met gezaghebbende organisaties zoals de SER, AWVN, Nationaal Register en het Nationaal Contact Punt.

Zo werken we
We komen vier keer per jaar een dag bijeen. Deze bijeenkomsten vinden plaats bij één van de deelnemende bedrijven en hebben een zeer divers karakter. Op de agenda staan natuurlijk de typische bestuurs- en organisatieaangelegenheden van de Stichting waar de deelnemers ook een inbreng in hebben. Verder is er ruim de gelegenheid om kennis te maken met de ondernemingsraad bij wie we te gast zijn en om te discussiëren over een door deze gastheer aangedragen actueel (medezeggenschap)onderwerp.
Eén keer per jaar organiseren we een congres over een thema dat leeft bij de deelnemers. Zie daarvoor congressen.

Dit bieden we
Als deelnemer kun je de kwartaalbijeenkomsten bijwonen, gebruik maken van het netwerk voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen en je kunt deelnemen aan themabijeenkomsten. Deze zijn overigens ook toegankelijk voor overige geïnteresseerde OR-leden van de deelnemers.

Contact
Neem direct contact met ons op

Submenu