home Congressen

Congressen

Regelmatig organiseren we een congres over een thema dat leeft bij de MNO deelnemers. Meestal is het gekoppeld aan een onderzoek, al of niet in samenwerking met of in opdracht van het MNO of aan een publicatie van eigen hand*. Voor het congres nodigen we nadrukkelijk RvB- en RvC-leden van de deelnemende organisaties uit om een brede discussie mogelijk te maken. Het MNO staat tenslotte een goede samenwerking binnen de ‘gouden’ driehoek met de RvB en RvC voor.

Themabijeenkomsten
Daarnaast zijn op er enkele themagroepen actief:
• Internationalisering
• Vernieuwingen in de medezeggenschap: Cultuur
Zij organiseren kleinere bijeenkomsten voor geïnteresseerde deelnemers.

Politiek Debat
In de aanloop naar de verkiezingen organiseert het MNO een debat met de politieke partijen om medezeggenschapsthema’s onder de aandacht te brengen.
Bij de laatste verkiezingen stond centraal: Wat doet flexibilisering met een organisatie en wat betekent het voor de medezeggenschap in Nederland anno 2017?
Er werd met elkaar van gedachten wisselen over:
· de medewerker als wegwerpartikel
· eigen medewerker eerst
· flexibilisering van medezeggenschap.

*Bijvoorbeeld de onderzoeken van Tineke Lambooy naar de medezeggenschaps-situatie en betrokkenheid bij duurzaam ondernemen(maart 2010) / Marcus Meijer naar de positie van de Nederlandse ondernemingsraad in internationale concerns (november 2015). En naar nieuwe omgangsvormen voor raad van commissarissen en medezeggenschap’ (2012) (zie documentatie)