home speerpunten Duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en employability

Duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en employability

Duurzame inzetbaarheid (of levensfasebewust personeelsbeleid) heeft het MNO als een van zijn speerpunten benoemd vanwege de vergrijzing van de samenleving waardoor het personeelsaanbod steeds krapper zal worden. Ook door de onmogelijkheid om nog vervroegd uit te treden door het optrekken van de pensioenleeftijden wordt het steeds belangrijker werknemers op een positieve manier gezond, competent, gemotiveerd en productief actief te houden.

Er wordt veel onderzoek gedaan en gepubliceerd rond dit thema. Het MNO heeft geconstateerd dat er bij zijn deelnemers er grote behoefte bestaat aan hoe een en ander concreet te maken en daadwerkelijk te implementeren.

Het MNO vindt dat bij duurzame inzetbaarheid kortetermijndenken niet past en dat dit onderwerp prioriteit en aandacht verdient. Het MNO wil zijn deelnemers ondersteunen in het verkrijgen van die aandacht en bewustwording van duurzame inzetbaarheid bij hun bedrijfsleidingen. Via zijn interne en externe netwerk wil het MNO op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en volgt de initiatieven en ‘best practices’ die bij zijn deelnemers ontstaan. Ook volgt het MNO de berichtgeving.