home speerpunten Vernieuwing Medezeggenschap

Vernieuwing Medezeggenschap

De maatschappelijke ontwikkelingen staan niet stil. Zo is er het Nieuwe Werken waar werknemers meer ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen en meer ruimte voor zelfsturing en eigen initiatief. Werknemers krijgen daarin meer zeggenschap over tijd en plaats van hun werkzaamheden en de mogelijkheid om werk en privé anders te combineren. De verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt waarbij steeds meer werknemers, al die niet vrijwillig, een flexibel contract hebben als uitzend-, oproep- en/of invalkrachten of zelfstandig gaan werken als ZZP’er. De verregaande globalisering. Bedrijven bewegen zich steeds meer over landsgrenzen en internationaliseren waardoor complexe concernconstructies ontstaan met vaak een managementaansturing vanuit het buitenland. De internationalisering beïnvloedt ook ontwikkeling van de Europese Ondernemingsraad (EOR) en de afstemming tussen ondernemingsraad en EOR. De veranderde relatie ondernemingsraad-vakbond was en de rol van de ondernemingsraad bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden is een ander vraagstuk voor de medezeggenschap. (Zie ook de notitie Medezeggenschap: Ontwikkelingen in de 21e eeuw)

Hoe als medezeggenschap op de veranderingen aan te sluiten en mee te bewegen? Geeft de huidige wet en regelgeving de medezeggenschap nog voldoende middelen en onderhandelingsruimte?

Het MNO gebruikt zijn interne en externe netwerk om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Het MNO monitoort de ontwikkelingen binnen medezeggenschapsland en volgt de initiatieven en ideeën die bij zijn deelnemers ontstaan en gaat actief op zoek naar andere ‘best practices’ die een mogelijk antwoord bieden op de veranderingen.

Zie ook: Medezeggenschap aan vernieuwing en innovatie toe? Feit of hype?