MVO

De ondernemingsraad kan een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van duurzaam ondernemen binnen een onderneming. De ondernemingsraad heeft daarvoor niet alleen wettelijk bevoegdheden, maar staat ook in direct contact met de werknemers en via hen met klanten en gebruikers van de leefomgeving. Hij kan naast nieuwe ideeën aandragen ook draagvlak creëren. Om meer structuur en inhoud te geven aan die rol heeft het MNO samen met de Nyenrode Business Universiteit de 'Medezeggenschap MVO Modelcode. For a English version: 'Employee participation and CSR-modelcode'.

Basis voor de modelcode was een onderzoek. Aanleiding daarvoor was het MNO congres ‘MVO niet alleen een verantwoordelijkheid van de ondernemer’ in 2010. In het congres ging het over de rol van medezeggenschap bij MVO. Er bleek veel interesse te bestaan bij de bij het MNO aangesloten ondernemingsraden om die rol breder op te pakken. Om de concrete mogelijkheden verder te exploreren is er besloten een onderzoek te starten naar dit thema. De resultaten van het betreffende onderzoek resulteerden in het rapport De rol van medezeggenschap bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Inmiddels heeft een eerste onderzoek plaatsgevonden naar de toepassing van ‘Medezeggenschap MVO modelcode’. De notitie ‘Eerste resultaten onderzoek naar implementatie Medezeggenschap MVO modelcode bij de MNO leden’ beschrijft de resultaten. Deze notitie is op het congres in 2012 de heer Roel Nieuwenkamp aangeboden. In 2013 werd een vervolgonderzoek uitgevoerd de resultaten van dat onderzoek weken niet veel af.

MVO training voor ondernemingsraden i.s.m. NCP OESO-richtlinen

Inmiddels hebben er al 7 succesvolle trainingsdagen voor multinationale ondernemingsraden plaatsgevonden georganiseerd door het Nederlands Contactpunt OESO-richtlijnen. Doel van de trainingen is het vergroten van betrokkenheid van de or-en bij Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). De eerste trainingen zijn in nauwe samenwerking met het MNO tot stand gekomen en het MNO levert geregeld een actieve bijdrage. De meest recente sessie was op 20 november 2019 (vindt het verslag daarvan de gegeven presenaties hier en meer over de bijeenkomst in 2018 op de website van het NCP). Op de bijeenkomst in 2019 stond centraal de Due Diligence-Handreiking. Binnen het MNO is toen kort onderzocht hoe het gebruik daarvan bij zijn deelnemers was.

In 2016 gaf het MNO een overzicht van de modelcode en de mogelijkheden die de medezeggenschap heeft t.a.v. het stimuleren van duurzaam ondernemen. Maar liet ook zien dat sinds de invoering van de modelcode er weining progressie was in de aanpak van de medezeggenschap.

In 2018 presenteerde de voorzitter van de Stichting MNO samen met Coen Brouwer de conclusies en aanbevelingen van zijn promotie onderzoek uitgevoerd onder begeleiding van Tineke Lambooy.