home Nieuws Rapportageplicht m/v-diversiteit

Rapportageplicht m/v-diversiteit

Grote Nederlandse bedrijven moeten voor het eerst verslag uitbrengen aan de Sociaal Economische Raad (SER) over de man-vrouwverhouding in het bestuur, de RVC en de subtop. Ook moeten ze laten zien welke plannen zij hebben om meer diversiteit binnen hun organisatie te bereiken. Ondernemingsraden van deze bedrijven spelen een belangrijke rol bij het vaststellen en behalen van deze doelen. De rapportageplicht vloeit voor uit de wet ‘Ingroeiquotum en streefcijfers’, die in 2022 in werking trad. Misschien moet jouw organisatie aan deze wetgeving voldoen. Wil je weten welke streefcijfers en plannen van aanpak moeten worden aangeleverd? Ga naar www.diversiteitsportaal.nl! Ook vind je op de SER-website meer informatie over hoe de ondernemingsraad D&I kan bevorderen.