home Nieuws SOMz-congres Medezeggenschap & Klimaattransitie

SOMz-congres Medezeggenschap & Klimaattransitie

SOMz ( Stichting Onderzoek Medezeggenschap) houdt het traditionele jaarcongres voor medezeggenschapsprofessionals op 26 februari in het SER-gebouw in Den Haag tijdens de maand van de medezeggenschap. Het thema dit jaar is ‘medezeggenschap en klimaattransitie’. Met o.a. als sprekers prof. Jan Rotmans (’s lands meest vooraanstaande klimaattransitiehoogleraar, verbonden aan de Erasmus Universiteit), Bas van Weegberg (binnen het DB van de FNV verantwoordelijk voor klimaat en duurzaamheid) en Roel Berghuis (tot voor kort vakbondsbestuurder voor Tata Steel Nederland en initiator van het rapport van de Werkgroep Zeester over vergroening van Tata Steel Nederland). we bespreken wat medezeggenschapsorganen moeten en kunnen met de klimaattransitie.

Inloop om 13.30 en de middag wordt afgesloten met een panel en een netwerkborrel. Voor het panel is aan het MNO-bestuur gevraagd of MNO leden wellicht een bijdrage kunnen leveren aan het panel. Dat is het laatste onderdeel waar we de praktijk willen koppelen aan de bijdragen van de sprekers. Dus (C)OR leden die actief met klimaattransitie bezig zijn willen we graag een podium geven. Een van de panelleden Cinta Groos, MNO bestuurslid en voorzitter van de COR Tata Steel Nederland.

Opgave kan via cinta.groos@tatasteeleurope.com . Voor een beperkt aantal MNO-leden is de deelname gratis dus meld je via ons aan.