home Nieuws 152e MNO-bijeenkomst Toekomst van werk bij Randstad Groep Nederland

152e MNO-bijeenkomst Toekomst van werk bij Randstad Groep Nederland

Introductie Randstad en COR

Na een indrukwekkende 3-dimensionale introductiefilm heette Jeroen Tiel CEO Randstad Groep Nederland vervolgens persoonlijk de MNO-deelnemers welkom. Randstad heeft vestigingen in 39 landen waar 42.000 werknemers zihc inzetten voor 650.000 uitzendkrachten en gedetacheerden. De directie streeft, samen met de medezeggenschap, de Raad van Commissaris, de aandeelhouders en de werknemers naar simultane belangenbehartiging.

De basis van die samenwerking is: om wie gaat het? En als dat bekend is hoe kun je die dan, op basis van vertrouwen, dienen? Een ieder verdient namelijk werk want dat staat voor meer dan alleen maar inkomen.

De structuur van de medezeggenschap werd door Marko Hermeler uiteengezet, voorz. COR Randstad Groep Nederland.

MNO-bestuursmedelingen

Deze werden toegelicht door de voorz. van Stichting MNO Annelie Bijpost presentatie-bestuur-mno.

We hebben het over werk

Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt & MVO Randstad Groep Nederland gaf haar visie op de toekomst van werk zoals verwoord in haar boek “Kunnen we het even over werk hebben?”.

Zij deed de oproep aan de aanwezige OR-leden: wees de change agent in de transitie naar een toekomstbestendige rol van werk! Ten Hoonte schetste vier grote ontwikkelingen die de komende jaren het werk en de maatschappij ingrijpend zullen beïnvloeden.

  1. Demografie. De gemiddelde levensverwachting stijgt. De besluiten die een OR neemt zijn inmiddels voor 6 generaties van belang. Er wordt ook verwacht dat iedereen levenslang blijft ontwikkelen. Kijkt een OR er al zo naar? De krapte op de arbeidsmarkt stimuleert bedrijven ook om werknemers niet meer af te wijzen vanwege hun leeftijd of gebrek aan competenties maar door te verwijzen. Iedereen is namelijk nodig. Zijn organisaties daar wel op ingericht? Wat betekent dit voor de de driehoek Directie-RvC-OR? Allemaal vragen die de MNO-deelnemers tot nadenken hebben aangezet.

  1. Technologie. De inzet van digitalisering en kunstmatige intelligentie, AI, verandert niet alleen ons werk zelf maar ook de organisatie van werk. Het doorbreekt de hiërarchie. Zijn we ons bewust van de kansen en de bedreigingen van digitalisering? Ten Hoonte roept op om te experimenteren met de technologieën en daarbij verbeeldingskracht te gebruiken. De OR kan dan focussen op de neveneffecten en wat het doet met de menselijke relaties. Waar zet je arbeidsbesparende technologie in en welk werk moet ook in de toekomst door mensen gedaan worden?

  1. Globalisering. Als gevolg van de digitalisering is de wereld een dorp geworden. De wereld komt je organisatie binnen en alles is transparant. Wat willen we wel en wat niet? De ontwikkelingen gaan zo snel dat een organisatie zich elke 5 jaar opnieuw moet uitvinden. Hoe communiceren we dit met elkaar en is de privacy voldoende geborgd? Allemaal spannende uitdagingen voor een organisatie en hoe gaan we daarmee om? Hoe kun je dat als OR bv kaderen?

  1. Duurzaamheid. De duurzaamheidstransitie zal veel nieuw werk creëren waarvoor andere competenties nodig zijn, aldus Ten Hoonte. Daarvoor is andere governance nodig: niet langer gericht op korte termijn met de focus op de aandeelhouderswaarde maar er moet op de lange termijn gedacht worden. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers, die zowel fysiek, financieel als mentaal fit moeten kunnen blijven. Er is nog teveel waardering voor theoretische opleidingen in tegenstelling tot praktische. Maak iedereen in de keten even belangrijk. Daar ligt ook een rol voor de medezeggenschap.

Vervolgens stelde zij de vraag of organisaties wel de medewerkers, middelen en technologie hebben om zich aan deze ontwikkelingen aan te passen? Hoe kunnen mensen zonder vast contract (50% is namelijk flexwerkers en zzp’er) bestaanszekerheid opbouwen? Medewerkers zullen zich weliswaar levenslang moeten ontwikkelen om mee te kunnen in de transitie, maar zorgen we als werkgevers en samenleving ook voor mensen die daar moeite mee hebben? Kunnen we bovendien alle vaardigheden en competenties aan boord houden zonder ongeoorloofd onderscheid? En tot slot wordt de vraag gesteld of een OR zaken durft te benoemen? Zoeken we de “plek der moeite” op en toont zij leiderschap?

Zij ziet dat de top van het bedrijfsleven dit belangrijke vragen vindt maar vinden de OR-leden in de zaal dit ook? Er ontstond een uitgebreide en zeer gewaardeerde discussie met de zaal waarin zij nog meer praktijkvoorbeelden gaf om haar visie te illustreren.

Alle deelnemers kregen haar boek, “Kunnen we het even over werk hebben?” om nog eens na te lezen en na te denken over hun rol als medezeggenschapper als change agent van de ontslagvrije samenleving.

Kennissessies

Experts van Randstad Groep Nederland hebben na de netwerklunch 3 sessies verzorgd over toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Bart van Krimpen (Process Engineer) gaf een analyse met cijfers over de huidige arbeidsmarkt van Nederland, Toekomst-arbeidsmarkt-2024. Uit welke vijver kun je de talenten vssen was de belangrijkste vraag.

David Graus (AI & Data Science) en Joke de Groot (directeur HR flex) gingen dieper in op kunstmatige intelligentie en de toepassing daarvan op de arbeidsmarkt. Biedt het kansen of is het een bedreiging? Zij lichtten ook de kersverse Europese AI Act toe. Presentatie-AI-en-impact-op-werknemers. Een onderwerp waar veel vragen over kwamen.

Amar Bissumbhar en Isabelle Rijsterborgh (diversiteitsprofessionals) verzorgden een interactieve sessie over Equity, Diversity & Inclusion in relatie tot de toekomstige arbeidsmarkt. Workshop-ED-I-bij-Randstad. Dit zette de deelnemers aan het denken over hun eigen gedrag m.b.t. ED&I