home Nieuws MNO onderzoekt: medezeggenschap voorbereid op digitale transformatie?

MNO onderzoekt: medezeggenschap voorbereid op digitale transformatie?

Foto Markus Spiske via Pexels

Onderzoek digitale transformatie en de Mz

Met de term digitale transformatie wordt bedoeld de veranderingen die organisaties doormaken als gevolg van de implementatie van digitale technieken en innovaties (denk daarbij b.v. aan Big Data, Cyber Security, Artificiële Intelligentie, Blockchain). De consequenties van een dergelijke digitale transformatie kunnen voor medewerkers ingrijpend zijn. Functies en banen kunnen verdwijnen of een nieuwe, veranderde inhoud krijgen. De veranderende banen vragen dat medewerkers zich ontwikkelen en niet met de oude banen overbodig gemaakt worden.

Het MNO is begin van het jaar een onderzoek gestart in samenwerking met de WissemaGroup en de Vrije Universiteit Amsterdam naar de mate waarin ondernemingsraden voorbereid zijn op die digitale transformatie. Het eerste (kwalitatief) deel van het onderzoek is inmiddels afgerond. Voor het tweede (kwantitatief) deel van het onderzoek is een online vragenlijst opgesteld met vragen naar de betekenis van de digitale transformatie in de organisatie en welke rol de medezeggenschap daarin moet kiezen.

Deze link voert naar het digitale onderzoek met een aantal vragen. Niet alleen medezeggenschap'ers wordt gevraagd het onderzoek in te vullen maar ook collega's en managers. Dit om een zo breed mogelijk beeld te krijgen. Daarom werkt het MNO, naast met de WissemaGroup ook we samen gewerkt met met de Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap en SBI Formaat.

Eerder berichtte het MNO al over Tech-ontwikkelingen & automatisering en de rol van de medezeggenschap. Het MNO wees daarbij op een 'handreiking' voor de medezeggenschap recent opgesteld door de SER 'Technologische ontwikkelingen en rol ondernemingsraad'. Daarin wordt uiteen gezet wat de effecten van dergelijke ontwikkelingen kunnen zijn en hoe de or daarop kan reageren.

Themabijeenkomst: Verantwoord ondernemen in de digitale economie

Het Nationaal Contactpunt voor de OESO-Richtlijnen organiseert op maandagmiddag 14 december 2020 een (gratis) Webinar met als thema “verantwoord ondernemen in de digitale economie”. Tijdens dit Webinar komen de nieuwe ontwikkelingen als artificial intelligence en blockchain aan de orde, maar ook de kansen en risico’s van digitalisering voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven zijn te vinden op de NCP website.

Programma webinar: Digitale Transformatie en Medezeggenschap