home Nieuws Ook een 'Raad voor duurzame Medezeggenschap' vormen?

Ook een 'Raad voor duurzame Medezeggenschap' vormen?

De medezeggenschap staat voor complexe vraagstukken. Hoe daar als medezeggenschap mee omgaan?

Uit onderzoek gedaan door de Stichting SBI blijkt dat de medezeggenschap worstelt met de complexiteit van de besluitvorming in de bestuurskamers, hoe het aanspreekpunt te zijn voor goed maatschappelijk en verantwoord organiseren en invloed uit te oefenen op een duurzame bedrijfsvoering en hoe de binding te houden (en te vergroten) met de werkvloer.

Het ideaalbeeld van de medezeggenschap zien zij in een ‘Raad voor duurzame Medezeggenschap’ die alle medewerkers betrekt, verantwoordelijkheid neemt, verantwoordelijkheid krijgt en proactief met de bestuurder en de toezichthouder een toekomstbestendige duurzame koers uitzet, waarbij alle mensen ertoe doen. Maar hoe dat te bereiken?

SBI wil daarbij helpen. Financieel gesteund door de Goldschmeding Foundation stellen ze samen met de deelnemende de organisatie een (stappen)plan op, op basis van de onderwerpen die voor die organisatie een hoge prioriteit hebben, bijv. diversiteit en inclusie of de klimaattransitie, of hoe betrokken is de achterban bij de medezeggenschap en de organisatie? Het is dus maatwerk. Elke organisatie kent immers zijn eigen problemen en prioriteiten.

Je doet het ook niet alleen. Naast dat adviseurs van SBI het proces begeleiden, zullen er ook intervisiemomenten gecreëerd worden om met ander ondernemingsraden ervaringen te delen en van elkaar te leren.

De enige investering die gevraagd wordt is tijd en commitment (van medezeggenschap en bestuurder). De begeleiding door de SBI adviseurs is gratis. Alleen de kosten voor de implementatie van het maatwerkplan liggen bij de deelnemende organisatie. Meer weten lees er hier meer over.