home Nieuws Mz en de rol bij thuiswerken en het nieuwe kantoor.

Mz en de rol bij thuiswerken en het nieuwe kantoor.

Door het coronavirus werken meer Nederlanders thuis dan ooit. Een steeds groter deel van deze mensen denkt dit ook na de coronacrisis te zullen blijven doen. (Zie onderzoek mobiliteit). Thuiswerken kent niet alleen positieve kanten, maar ook negatieve aspecten voor zowel de onderneming als voor de werknemer. Denk o.a. aan de balans werk en privé, de onderlinge afstemming en de binding met de onderneming. Welke rol speelt het 'kantoor' nog? Waar moet je als medezeggenschap aan denken, wat moet je bespreken en wat zijn je rechten?

Op 7 september stond de reguliere MNO vergadering gepland. Vanwege Corona hield het MNO deze bijeenkomst online. Het Webinar werd gefaciliteerd door Rick de Jong van RdJ training en advies en Derk Domela Nieuwenhuis van Bosch Advocaten.

‘How we Work’ bij KPN

De cor van KPN lichtte toe hoe bij KPN al wordt toegewerkt naar een nieuw post-Corona werkmodel van structureel thuiswerken. Hoewel niet direct van begin af aan betrokken, heeft de cor actief deelgenomen in zogenaamde workstreams waarin de verschillende aspecten van structureel thuiswerken (zoals het werkmodel, faciliteiten werknemers, footprint van het nieuwe kantoor) uitgewerkt werden. Ook bij KPN wordt ervan uitgegaan dat niet iedereen thuis kan en zal werken. Afhankelijk van de mate waarin thuisgewerkt wordt, zijn onderscheiden profielen met de daarbij behorende behoeftes opgesteld. Hoewel, zoals Derk Domela later uitlegde, het invoeren van structureel thuiswerken op zich niet adviesplichtig is, claimt de cor van KPN vanwege de vele te onderscheiden instemmingsplichtige aspecten instemming op het totale project. Ook willen ze daarin goede afspraken over een thuiswerkvergoeding betrekken.

Onderzoek MNO deelnemers naar thuiswerken

Het MNO heeft zelf onderzoek gedaan naar thuiswerken. De resultaten daarvan sluiten nauw aan bij de aandachtpunten die ook de cor van KPN benadrukt. De medezeggenschap maakt zich als het gaat om thuiswerken duidelijk zorgen over de on-boarding en opleiden van (nieuwe) van medewerkers, de aansluiting op en samenwerking met de rest van de onderneming en de inrichting van de werkplek. De medezeggenschap werkt nu veelal zelf ook van thuis. Hoe dat ervaren wordt is in het onderzoek ook gevraagd. En in feite beoordelen de medezeggenschappers dat niet veel anders. Ook daar zijn er zorgen over hoe nieuwe medezeggenschappers in te werken en het contact met de werkvloer.

(Juridische) positie van de or

Derk Domela van Bosch Advocaten gaf een juridische uiteenzetting over de positie van de medezeggenschap bij thuiswerken. Daaruit blijkt: de or heeft duidelijk een positie bij de invoering van thuiswerken. Er zijn genoeg aanknopingspunten waardoor de or instemmings- en mogelijk adviesrecht heeft.

Webinar terugkijken?

De cor van KPN heeft het MNO een directe inkijk gegeven in hun overleg met de directie. Dat wordt zeer gewaardeerd. Gezien de interne status van het KPN traject ‘How we Work’ is de cor van KPN echter verzocht hierover nu verder geen informatie publiek te delen. De cor van KPN heeft het MNO daarom gevraagd het webinar met zijn bijdrage niet online te zetten of te verspreiden. Het MNO respecteert dit en wacht het moment af dat dit wel kan. Wel kunnen de overige presentaties worden gedownload via de diverse links.

Donatie aan ons goede doel Stichting Dag Zonder Zorgen

Omdat Derk Domela en Rick de Jong geen vergoeding voor hun bijdrage wilden, heeft het MNO de Stichting ‘Dag Zonder Zorgen’ die Derk en Rick beide een warm hart toedragen een donatie van €1000,- gedaan.

Lees hier ook op de webiste van RdJ over het webinar