home Nieuws Maand van de Medezeggenschap is geopend!

Maand van de Medezeggenschap is geopend!

De Maand van de Medezeggenschap is officieel geopend! Van 1 november tot aan het eind van de maand vragen we aandacht voor de belangrijke positie die medezeggenschap inneemt in vele bedrijven en organisaties. Verschillende partijen uit het Mz-netwerk organiseren interessante activiteiten voor medezeggenschappers en hen die geïnteresseerd zijn in medezeggenschap waaraan je (gratis) kan deelnemen en gezamelijk ervaringen kunt uitwisselen.

De activiteiten bestaan uit workshops, webinars en/of andere bijeenkomsten waaraan je live of online kan deelnemen. Ook het MNO organiseert in samenwerking met de partners van de 'Maand van de Medezeggenschap' activiteiten.

Zo particpeert het MNO als partner aan het congres van de Alliantie Medezeggenschap en Governace (AMG) op 23 november het congres Verbeter samen de wereld, begin bij jezelf: persoonlijk leiderschap in de governancedriehoek. We staan met z’n allen voor grote uitdagingen. Dat vraagt om persoonlijk leiderschap van iedereen binnen de governancedriehoek. Hoe ga je hier als bestuurder, lid van de ondernemingsraad of raad van toezicht mee om? Durf je je altijd uit te spreken, beslissingen te nemen terwijl je niet overal antwoorden op hebt? Wat voor leiderschap toon jij, in tijden van crisis? Klik hier om je belangstelling te registeren voor dit congres. Lees meer op de website van de Maand van de Medezeggenschap of hier.

Op 25 november organiseert het MNO samen met de VASMO (de beroepsvereniging van ambtelijk secretarissen) ‘De ambtelijk secretaris in een eigentijds jasje!. Daarin willen we de diverse professionele medezeggenschapondersteuners bij elkaar brengen om met elkaar kennis te maken en ervaringen uit te wisselen.

Heb je je nog niet aangemeld voor een van de activiteiten? Dat kan op de website van de Maand van de Medezeggenschap . Daar vind je ook het hele programma voor die maand.

Samen maken we er een mooie, interessante en inspirerende november maand van!

Namens alle organiserende partijen,
AMG, BVMP, BVMZ, CBM, NVMz, MNO, SOMz, VASMO!