home Nieuws Hulp voor medezeggenschap bij voorbereiding op pensioenstelsel wijzigingen

Hulp voor medezeggenschap bij voorbereiding op pensioenstelsel wijzigingen

Foto door Andrea Piacquadio via Pexels

Vanaf 1 januari 2023 verandert het pensioenstelsel. De veranderingen zijn niet eenvoudig en introductie duurt een paar jaar, dat maakt het voor de medezeggenschap tot een lastige klus.

Partijen betrokken bij het opstellen van de wijzigingen in het pensioenstelesel hebben daarom de handen ineengeslagen om de medezeggenschap te helpen bij deze overgang. Er is een speciale website in het leven geroepen waar de medezeggenschap niet alleen terecht kan met al zijn vragen, maar ook voor zichzelf een stappenplan kan opstellen.

Niet alle or-en zullen betrokken zijn bij de aanpassingen op het pensioenstelsel vanuit het instemmingsrecht artikel 27 uit de WOR dat zegt dat de medezeggenschap een instemmingrecht heeft voor elk voorgenomen besluit van de werkgever tot vaststelling, wijziging of intrekking van de pensioenregeling. Daarover geeft de website een heldere uitleg: de ondernemingsraad heeft geen (of een beperkte(re)) rol als er sprake is van een verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds of als de pensioenregeling is geregeld in een cao.

Het instemmingsrecht rond de pensioenregeling is redelijk recent ontstaan in een wijziging van de WOR uit 2016. Lees hier daar meer over.

De website wordt voortdurend aangepast aan de actualiteit en kan daarmee een grote steun zijn voor ondernemingsraden en alle andere geïnteresseerden in het pensioendossier.

Het MNO heeft eerder al eens onderzoek gedaan bij zijn deelnemers over hun betrokkenheid bij de belangrijke arbeidsvoorwaarde pensioen.