home Nieuws Recente wijziging instemmingsrecht pensioenen wordt toegepast meldt het MNO aan SWZ

Recente wijziging instemmingsrecht pensioenen wordt toegepast meldt het MNO aan SWZ

In 2016 hebben ondernemingsraden, met een wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de pensioenwet, een instemmingsrecht gekregen bij het vaststellen, wijzigen of intrekken van de uitvoeringsovereenkomst bij pensioenen.

Bij de behandeling van de wetswijziging is toegezegd het gebruik van dit instemmingsrecht te monitoren. Dat bleek lastig na te gaan voor ministerie. Het best gedocumenteerd zijn altijd de rechtszaken, maar instemming hoeft niet altijd afgedwongen te worden. Ondernemingsraden zijn bedreven onderhandelaars en komen er liever in overleg met hun bestuurders uit, dan via een gang naar de rechter.

Het MNO is daarom gevraagd bij zijn deelnemers na te gaan of van deze wetsaanpassing gebruik gemaakt is. Ondanks dat het om een zeer specifieke regeling gaat (het instemmingsrecht bij wijziging geldt niet als de arbeidsvoorwaarde pensioen bij CAO of door aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds geregeld is) werd er sinds de invoering bij 10% van de aangesloten ondernemingen van dit specifieke instemmingsregeling gebruik gemaakt.

Daarmee lijkt in elk geval deze aanpassing in WOR en pensioenwet enige relevantie te hebben, concludeert het MNO voorzichtig.