home Nieuws Groene handvatten voor de OR!?

Groene handvatten voor de OR!?

Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema voor bedrijven en organisaties. Maar geldt dat ook voor ondernemingsraden (OR-en)? Het MNO heeft samen met Basis & Beleid onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van OR-en bij duurzaamheid en de resultaten zijn verrassend.

Uit het onderzoek blijkt dat er veel variatie is in de aanpak van het onderwerp bij OR-en en dat het maatwerk is. Maar ondanks dat alle bedrijven duidelijke plannen en doelstellingen hebben, worden deze niet altijd besproken met de OR-en. In nog minder gevallen worden zij betrokken bij de opstelling en formulering daarvan. Dat is opmerkelijk te noemen.

Het artikel, verschenen in OR Magazine en op ORnet, gaat dieper in op de uitkomsten van het onderzoek. Het MNO heeft eerder onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van or-en bij duurzaamheid en samen met de universiteiten van Nyenrode en Utrecht zijn er publicaties verschenen over dit onderwerp. Zie De rol van medezeggenschap bij maatschappelijk verantwoord ondernemen en CSR- what role for the Dutch works council.

Het is een actueel onderwerp, vooral nu er een klimaatakkoord is dat als doel heeft de opwarming van de aarde te beperken tot hooguit 1,5 graad. Bedrijven en burgers moeten sinds 2020 stevig aan de slag om deze doelen te behalen. Maar hoe hoog staat dit onderwerp op de agenda van de medezeggenschap? En hoe geven zij er vorm en inhoud aan? Zijn er al resultaten te melden?

Het onderzoek geeft inzicht in de uitdagingen waar or-leden mee te maken hebben en waarom het moeilijk is om het onderwerp met continuïteit te agenderen. Het gevaar van 'waan van de dag' ligt dagelijks op de loer.

Het MNO heeft al bij verschillende bijeenkomsten aandacht besteed aan dit onderwerp (o.a. een webinar en bijeenkomst Essent en trainingen met in samenwerking met het NCP OESO-richtlijnen) en op 6 maart 2023 zal dat zijn bij FrieslandCampina.

Benieuwd naar het volledige artikel? Lees het hier op OR Magazine en ORnet.