Speerpunten

Doelstelling van de stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg (MNO) is conform haar oprichtingsakte: ‘het bevorderen van een professionele medezeggenschap bij de aangesloten (centrale) ondernemingsraden van multinationale ondernemingen’.

Daarnaast heeft het MNO bestuur in afstemming met de deelnemers een aantal specifieke speerpunten benoemd voor de periode 2012-2014. Deze speerpunten zijn in lijn met de doelstelling van de Stichting, maar maken de aandachtgebieden meer concreet. De genoemde periode 2012-2014 is de zittingstermijn van het huidige bestuur.

Er is niet gekozen voor een uitgebreid beleidsplan, maar er zijn een zestal thema's benoemd waaraan het MNO bestuur extra aandacht zal geven:

Enquête recht

Internationalisering

MVO

Duurzame Inzetbaarheid

MZ 2.0

• Pensioenen

Onder de subtabs is een nadere omschrijving van de speerpunten opgenomen.

Lees voor een meer algemene informatie over de thema's waarmee het MNO zich bezighoudt de kennismakingsbrochure:  KLIK HIER

 

Home Speerpunten