Congressen

Jaarlijks organiseert het MNO een congres. Voor het thema van het congres wordt een actueel onderwerp gekozen. Voorafgaand aan het congres verricht het MNO onderzoek onder haar leden. De resultaten en conclusies van dit onderzoek worden in een discussienota voor het congres verwoord..

Congresdeelnemers zijn bestuurders (CEO's), commissarissen, medezeggenschappers, adviseurs, politici en journalisten. Zij worden zo geïnformeerd, maar er is ook, welhaast net zo belangrijk, gelegenheid informeel met elkaar te spreken.

Een van de MNO-leden is gastheer van het congres. De sprekers worden gevraagd belangeloos mee te werken. Zie ook het tabblad Congressen.

 

Home Congressen