Wie zijn wij

Doelstelling
De stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg (MNO) heeft tot doelstelling conform haar oprichtingsakte: ‘het bevorderen van een professionele medezeggenschap bij de aangesloten (centrale) ondernemingsraden van multinationale ondernemingen’. Het MNO doet dat onder andere door een hecht informatienetwerk tussen de deelnemers te vormen, het verrichten van onderzoek en het gevraagd en ongevraagd geven van advies aan werkgevers- en werknemersorganisaties en overheden.

Ontstaan
Het MNO is ontstaan aan het begin van de jaren ’80 toen een aantal vertegenwoordigers van (centrale) ondernemingsraden van multinationale ondernemingen bijeen kwam om te praten over de recent daarvoor gewijzigde Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Een belangrijk aspect van deze bijeenkomsten was: leren van elkaars ervaringen. Dat is zo gebleven. Per 1 januari 2006 is de stichtingsvorm ingevoerd om nog professioneler te kunnen samenwerken.

Deelnemers
Uit wat eerst een eenmalige afstemming was, is het MNO uitgegroeid tot een organisatie van 52 leden die elkaar op regelmatige basis treffen. Bij de aangesloten ondernemingen werken in Nederland meer dan 635.000 mensen en nog eens ruim 4,3 miljoen in het buitenland. De deelnemende (centrale) ondernemingsraden van multinationale ondernemingen moeten vallen onder de werkingssfeer van de Wet op de Ondernemingsraden. De onderneming moet verder minimaal 1.500 werknemers in Nederland in dienst hebben en tenminste twee vestigingen in andere Europese lidstaten. De deelnemende ondernemingen vertegenwoordigen samen een dertiental branches.

 

Lees voor meer informatie de kennismakingsbrochure waarvan de tekts ook is verschenen in:

Handboek OR strategie en beleid
Optiek 23: OR-platforms in soorten en maten
redactie: Niko Manshanden
2014 Vakmedianet

 

 

Home Wie zijn wij