Maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO

De ondernemingsraad kan een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van duurzaam ondernemen binnen een onderneming. De ondernemingsraad heeft daarvoor niet alleen wettelijk bevoegdheden, maar staat ook in direct contact met de werknemers en via hen met klanten en gebruikers van de leefomgeving. Hij kan naast nieuwe ideeën aandragen ook draagvlak creëren. Om meer structuur en inhoud te geven aan die rol heeft het MNO samen met de Nyenrode Business Universiteit de 'Medezeggenschap MVO Modelcode’ .

Basis voor de modelcode was een onderzoek. Aanleiding daarvoor was het MNO congres ‘MVO niet alleen een verantwoordelijkheid van de ondernemer’ in 2010. In het congres ging het over de rol van medezeggenschap bij MVO. Er bleek veel interesse te bestaan bij de bij het MNO aangesloten ondernemingsraden om die rol breder op te pakken. Om de concrete mogelijkheden verder te exploreren is er besloten een onderzoek te starten naar dit thema. De resultaten van het betreffende onderzoek resulteerden in het rapport ‘De rol van medezeggenschap bij maatschappelijk verantwoord ondernemen’(hyperlink).

Inmiddels heeft een eerste onderzoek plaatsgevonden naar de toepassing van ‘Medezeggenschap MVO modelcode’. De notitie ‘Eerste resultaten onderzoek naar implementatie Medezeggenschap MVO modelcode bij de MNO leden’ beschrijft de resultaten. Deze notitie is op het congres in 2012 de heer Roel Nieuwenkamp aangeboden. Een vervolgonderzoek is inmiddels uitgevoerd en de resultaten van dat onderzoek zullen op ons congres 2013 bekend gemaakt worden. Dan zal ook opnieuw een notitie verschijnen.