home Nieuws Workshop reorganisaties en de rol van de or levert bijdrage voor jongeren in KENIA!

Workshop reorganisaties en de rol van de or levert bijdrage voor jongeren in KENIA!

Ingrijpende reorganisaties zijn voor ondernemingsraden lastige klussen. Het gaat vrijwel altijd gepaard met veranderingen en voor werknemers veelal onzekerheid. In de Sociale Plannen die dit moeten opvangen komen ingewikkelde juridische termen aan de orde zoals afspiegeling, passende, vervallen en/of gewijzigde functies.

Het MNO organiseerde op 2 september in samenwerking met De Voort Advocaten een workshop waaraan ruim 50 medezeggenschappers van 28 multinationale ondernemingen deelnamen. Uitgebreid werd ingegaan op de gebruikte terminologie, maar ook werd gewezen op welke uitleg de wetgever en het UWV ter verduidelijking geven. Het loont zich voor onderneminsgraden om deze informatie zorgvuldig door te nemen; uiteindelijk is dat de toetssteen die het UWV gebruikt om de eventuele reorganisaties en ontslagaanvragen te beoordelen. Ook is het verstandig als ondernemingsraad zich bij de interpretatie of opstellen van een sociaal plan (al dan niet juridisch) te laten bijstaan. Diverse voorbeelden vanuit de praktijk van de aanwezigen werden daarbij benoemd.

De MNO deelnemers hebben dankbaar gebruik gemaakt van de kennis van Joost van Mierlo van De Voort Advocaten, die ook de loactie beschikbaar gesteld hadden. Omdat De Voort Advocaten geen vergoeding daarvoor wilde ontvangen is gevraagd of ze misschien een goed doel zouden willen benoemen. Dat werd de 'Kenya Youth Hockey Development'. Het MNO heeft een bedrag overgemaakt dat door De Voort Advocaten en een persoonlijke gift verdrievoudigd werd. Zo leverde de workshop een mooie financiële bijdrage op voor achtergestelde jongeren in Kenia!