home Nieuws Vennootschappelijke medezeggenschap-relatie: ‘or en toezicht ‘

Vennootschappelijke medezeggenschap-relatie: ‘or en toezicht ‘

Al eens over vennootschappelijke medezeggenschap gehoord? De juridische basis daarvoor vind je niet in de WOR (Wet op de Ondernemingsraden), maar in het Burgerlijk Wetboek. Benieuwd hoe die vennootschappelijke medezeggenschap eruitziet en wat daarin de rechten zijn van de or zijn? Of belangrijker wat het nut daarvan is voor de or? Dan is deze denktank misschien wat voor jou!

Vennootschappelijke medezeggenschap beschrijft o.a. de invloed van de or op de samenstelling van een belangrijk orgaan dat betrokken is bij het vaststellen van beleid en het nemen van belangrijke besluiten in de onderneming: de raad van commissarissen of raad van toezicht. Naast de juridische achtergrond komt de praktijk van zoeken, voordragen tot het benoemen van een commissaris aan de orde. Hoe werkt de or optimaal samen met zijn (voordrachts)commissaris en hoe kunnen toezicht en or elkaar in hun wederzijdse rollen versterken?

Het is echter niet alleen aanhoren. We willen deze bijeenkomst, die met name bedoeld is voor medezeggenschappers, klein houden, zodat er een actieve uitwisseling van gedachten kan plaatsvinden. Meld je dus snel aan! Dat kan via: medezeggenschapsrecht@devoort.nl door je naam, or-rol en naam van je onderneming op te geven.

Om het programma (dat hier te vinden is) aan te scherpen vragen we jullie een online enquête in te vullen over jullie huidige relatie met de raad van commissarissen. (Mogelijk dat je deze enquête al ingevuld hebt, dan dank daarvoor, maar we vragen je of je eventueel bereid bent om ook mondeling wat vragen te beantwoorden om de uitkomsten te verdiepen. Aanmelden daarvoor kan via: mathi.bouts@klm.com). De link naar de enquête vind je hier.

De denktank ‘Or en toezicht‘ vindt plaats op:

7 oktober 2021 van 13.00-17.00 u bij de SER in de Den Haag. Voor lunch vooraf en borrel na afloop wordt gezorgd!

Het MNO en De Voort Advocaten organiseren de denktank in partnerschap met de Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap (NVMz), de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG), de WissemaGroup en Board Refreshment.