home Nieuws SER adviseert minister aanpassingen WOR

SER adviseert minister aanpassingen WOR

De SER heeft minister Koolmees van SZW geadviseerd om de samenstelling van vaste commissies aan te passen en deze niet meer noodzakelijk uit een meerderheid van or-leden te laten bestaan. Als dat het geval is moet de commissie zijn instemmings- en adviesrecht kunnen behouden. Idee er achter is dat:

  • de werkdruk en de tijdsbesteding zo beter verdeeld wordt over or- en niet-or-leden;
  • dit het misschien aantrekkelijker maakt om zich kandidaat te stellen;
  • meer niet-or-leden mee kunnen doen in de medezeggenschap en daar kennis mee kunnen maken.

De SER adviseert ook om op te nemen daar waar in de WOR 'schriftelijk' staat de mogelijkheid dit digitaal te doen. Dit sluit meer aan bij de gangbare bij de praktijk en gedigitaliseerde werkelijkheid.

Daarnaast stelt de SER voor om het voorbeeldreglement aan te passen om een directe verkiezing vanuit de or naar de cor mogelijk te maken en niet alleen (wanneer van toepassing) via de gor. Dit ook om de werkdruk te verminderen voor de betreffende afgevaardigden en een accumualtie van taken en werkzaamheden te voorkomen.

Meer te lezen over de voorstellen aan de minister is op de SER website. Volg de link.