home Nieuws Polderen op een wereldtoneel

Polderen op een wereldtoneel

Foto door Tanathip Rattanatum via Pexels

Op woensdag 19 mei van 15.00-17.00 uur zullen de resultaten gepresenteerd worden van het onderzoek naar de specifieke uitdagingen voor (raden van) commissarissen van (Nederlandse) tussenholdings die onderdeel uitmaken van een internationaal concern. Het MNO heeft samen met de Sociaal-Economische Raad (SER), Nationaal Register, de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) en het Strategic Management Centre (SMC) dit onderzoek mogelijk gemaakt. Een aantal van de MNO ondernemingsraden hebben aan dit onderzoek actief meegewerkt. De studie levert opzienbarende resultaten op die van betekenis kunnen zijn voor commissarissen, bestuurders, ondernemingsraadsleden en overige geïnteresseerden en doet concrete aanbevelingen voor de samenwerking binnen de governancedriehoek (RvC, RvB en (c)or).

Het goed functioneren van de toezichthoudende commissaris is ook voor de medezeggenschap van belang. Het voordrachtsrecht is door de wetgever in het leven geroepen om als medezeggenschap in het belang van de werknemers meer invloed uit te kunnen oefenen op de strategie van de onderneming (zogenaamde vennootschappelijk medezeggenschap). Dat wordt door het structuurregime echter niet gemakkelijk gemaakt voor ondernemingen die een holdings structuur kennen en/of een buitenlandse moeder hebben waar zowel de raad van commissarissen als de (c)or niet rechtstreeks met de top van de onderneming praat.

Een goed ‘polderspel’ tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap kan dan cruciaal zijn. Daarom is de samenwerking tussen medezeggenschap en toezichthoudende commissarissen ook nadrukkelijk aan bod gekomen in dit onderzoek. De medezeggenschapscollega’s van Thales zullen vanuit hun eigen praktijk tijdens het Webinar toelichten hoe zij dit realiseren.

Het MNO beveelt het Webinar ook aan als de onderneming geen tussen holding structuur kent, maar wel een raad van commissarissen. Ook dan zijn de conclusies uit het onderzoek interessant.

Hierbij de link naar het volledige programma en de mogelijkheid om in te schrijven.