home Nieuws Onderzoek verhouding medezeggenschap en raad van commissarissen

Onderzoek verhouding medezeggenschap en raad van commissarissen

Foto door fauxels via Pexels

Het MNO wil samen met de Nederlandse Vereniging van Medezeggenschap (kort NVMz, een platform voor medezeggenschapsorganen) en Boardroom Refreshment (een organisatie die helpt toezichthouders te vinden en deze te begeleiden) inzicht krijgen in de omgang en samenwerking tussen toezicht en medezeggenschap. We willen deze relatie onderzoeken door middel van een enquête die de omgang van opstellen profiel, search, voordracht tot het wederzijds contact wil peilen.

Doel is niet alleen inzicht te krijgen in de onderlinge verhoudingen en samenwerking tussen toezicht en medezeggenschap, maar ook verbetermogelijkheden te identificeren.

Het onderzoek complementeert bovendien een onderzoek naar de specifieke uitdagingen voor commissarissen van zogenaamde tussenholdings dat in samenwerking met de , Nationaal Register, Stichting MNO, Strategic Management Centre (SMC) en School of Business & Economics van VU Amsterdam, reeds is gestart. Dit onderzoek bevraagt specifiek ondernemingsraden naar hun ervaringen. Door het perspectief vanuit de medezeggenschap daaraan toe te voegen zal dit het onderzoek verbreden en aanvullen.

Ondernemingsraden (ook als zij geen onderdeel zijn van een tussenholding (=een vennootschap dat deel uitmaakt van een internationaal concern waarvan de topholding zich in Nederland of elders in de wereld bevindt) worden uitgenodigd deel te nemen via de bijgaande link.