home Nieuws Onderzoek ‘Polderen op wereldtoneel' gepubliceerd

Onderzoek ‘Polderen op wereldtoneel' gepubliceerd

De resultaten van het onderzoek naar de specifieke uitdagingen voor (raden van) commissarissen van (Nederlandse) tussenholdings zijn in een Webinar gepresenteerd. In een digitale bijeenkomst met ruim 150 online deelnemers en interessante interviews met o.a. Jacques Schraven (oud-voorzitter VNO-NCW en commissaris) en Johannes Vegter en Bas Rietkerk van de cor van MNO deelnemer Thales, is het onderzoek toegelicht.

De onderzoeksvraag was (simpel gezegd): vervullen commissarissen van een Nederlandse dochteronderneming hun taak wel zoals dat verwacht mag worden vanuit geldende codes voor goed bestuur (zoals de corperate governance code)? En wat is (reden voor) de variatie in de rolopvatting?

Het toezicht op tussenholdings wordt regelmatig gekenmerkt als een formaliteit. De commissaris wordt in sommige gevallen uitsluitend geacht handtekeningen te zetten bij besluiten van de topholding, om er maar voor te zorgen ‘’compliant’ te zijn. Dat is ook uit het onderzoek gebleken. De studie leverde meer interessante resultaten op van betekenis voor niet alleen de commissarissen, maar ook bestuurders, ondernemingsraadsleden en overige stakeholders:

  • Bijna een derde van de commissarissen beoordeelt zijn of haar rol slechts als een “formaliteit" een even zo groot aantal houdt zich niet of zeer beperkt bezig met langetermijnwaardecreatie en risicomanagement bezig;
  • Het onderlinge samenspel tussen bestuur, raad van commissarissen en ondernemingsraad binnen de dochteronderneming (richting het moederbedrijf) is cruciaal gebleken voor het verhogen van de invloed richting de topholding.

Het onderzoek biedt ook praktische aanbevelingen voor commissarissen, bestuurders en or-leden om hun positie ten opzichte van de topholding te verstevigen (zie foto).

Het onderzoek uitgevoerd door het Strategic Management Centre (SMC) werd mogelijk gemaakt in een samenwerking met SER het Nationaal Register, de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) en het MNO. Het onderzoeksrapport is hier te lezen. Het Webinar is hier terug te zien.