home Nieuws Onderweg naar een nieuw pensioenstelsel. En de rol van de or dan?

Onderweg naar een nieuw pensioenstelsel. En de rol van de or dan?

Op 28 augustus vond de workshop ‘Pensioen voor medezeggenschapsprofessionals’ bij de SER in de Den Haag plaats.

Pensioen, oftewel ons salaris voor later, daar werken we gemiddeld minimaal één dag per week voor. Een belangrijke arbeidsvoorwaarde dus, waarbij de ondernemingsraad in veel gevallen vergaande rechten heeft. De nieuwe Wet Toekomst Pensioenen, ligt nu voor bij de Tweede Kamer. Ondernemingsraden kunnen hiermee waarschijnlijk te maken krijgen. Zaak zich als medezeggenschap hierop tijdig voor te bereiden. Daarin wilde de workshop faciliteren. Het was daarom goed om te zien dat twee derde van de aanwezigen medezeggenschappers waren, waarvan de meeste MNO deelnemers.

Marike Knoef hoogleraar economie en SER kroonlid legde nogmaals uit waarom ons pensioenstelsel moet veranderen. Ze noemde de vergrijzing waardoor het pensioen afhankelijker werd van de ontwikkelingen op de financiële markten doordat buffers opgebracht door nieuwe deelnemers terugloopt. Dat maakt ook dat het vertrouwen in het pensioen vooral bij jongeren afneemt. Zij vragen zich af of er nog wel geld is als zij daar later een beroep op willen doen. Dit vraagt mede om een transparanter en reëler stelsel.

Saskia Zwaan projectleider van het informatieplatform in de vorm van de website ‘werken aan ons pensioen’ ging dieper in op de rol van de medezeggenschap. Er is een duidelijk scheidslijn voor de betrokkenheid van een or. Is er sprake van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds of de pensioenregeling maakt deel uit van afspraken in de cao dan is er zeker geen sprake van instemmingsrecht voor de or. De website helpt medezeggenschappers dit soort zaken te onderzoeken en als ze wel invloed hebben op uitvoering van de pensioenregeling, bij het opstellen van een eigen stappenplan .

Na de inleidingen werd het steeds technischer. Klaartje de Boer, beleidsadviseur Vakcentrale voor Personeel legde uit dat we van de smaken Eindloon, Middelloon en een Premieregeling in een pensioencontract, alleen nog als keuze een solidaire en een flexibele premieregeling over blijven en wat dat dan inhoud.

Eva Bakker, pensioenjurist werkgeversvereniging van de AWVN legde de verschillen uit tussen een vlakke versus een actuariële premie en dat de opgave zal zijn het invaren, zoals dat genoemd wordt oftewel de overgang, van de al opgebouwde pensioenen naar de pensioenfondsen onder de nieuwe regeling. Verder ging zij in op de tijdlijnen zoals die er nu uitzien om de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel te realiseren. Daarin zat een duidelijk boodschap voor de medezeggenschap, wacht niet af, maar ga je nu al voorbereiden op wat te komen staat. Ga of laat je informeren. Ga op zoek naar ondersteuning en houdt er rekening mee dat pensioenadviseurs het druk zullen krijgen!

Haal hier de presentaties op die gegeven werden.

De bijeenkomst en de belangstelling daarvoor van de MNO deelnemers is voor het MNO een overweging om een vervolg te organiseren. Geïnteresseerde deelnemers die dit met het MNO willen oppakken worden gevraagd zich te melden.

De workshop werd aangeboden door een samenwerking van de SER Commissie Bevordering Medezeggenschap, Stichting SCOOR-RMOZ hét keurmerk voor trainers en trainingbureaus voor medezeggenschap, het informatieplatform Werkenaanonspensioen.nl en de AWVN.