home Nieuws November Medezeggenschapsmaand

November Medezeggenschapsmaand

November Medezeggenschapsmaand

In November zetten we de medezeggenschap centraal! Het MNO organiseert samen met zes andere organisaties interessante en leerzame bijeenkomsten voor iedereen die betrokken en geïnteresseerd is in medezeggenschap. Een overzicht en hoe je daarvoor aan te melden kun je vinden op de speciaal daarvoor opgezette website.

Op 1 november vindt de kick-off plaats bij de SER onder auspiciën van de Commissie Bevordering Medezeggenschap. Daarnaast volgt een reeks van activiteiten van workshops, webinars tot podcasts die vrij toegangelijk zijn.

Onderdeel van november maand van de medezeggenschap is ook het AMG congres dat op 23 november plaatsvindt rond het thema duurzaamheid.

Op het congres wordt ook de driehoek 3D Trofee voor de organisatie met het meest krachtige en inhoudelijk overleg tussen (Centrale) Ondernemingsraad, Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht en Directie/Raad van Bestuur. Een van de genomineerden is MNO deelnemer Thales!

Een overzicht van de activiteiten en de mogelijkheid daarvoor in te schrijven vind je via deze link.

Aan de november medezeggenschapsmaand werken o.a. de SER, NVMZ, SOMz, VASMO, BVMP, BVMZ (allemaal organisaties nauw betrokken bij medezeggenschap) met elkaar samen om aandacht te vragen voor de belangrijke positie van de medezeggenschap binnen de BV Nederland.