home Nieuws Netwerk bijeenkomst medezeggenschapsplatforms

Netwerk bijeenkomst medezeggenschapsplatforms

Op 15 november heeft een informatieve netwerkbijeenkomsten voor bestuursleden van medezeggenschapsplatforms plaatsgevonden bij de SER in de Den Haag. Organisatoren waren naast het MNO de NVMz (Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap) en CBM (Commissie Bevordering Medezeggenschap) van de SER.

De or-platforms hebben min of meer hetzelfde doel: het bevorderen van de medezeggenschap bij hun deelnemers, maar hoe doen ze dat? Waar lopen de platforms tegen aan? Wat zijn ‘good practices’ en wat kunnen ze van elkaar leren?
De bijeenkomst maakte deel uit van de activiteiten rond de november 'Maand van de Medezeggenschap'.

Aanwezig waren de platformen:

  • OR -Platform Brabant,
  • Lomoz: or-platform voor zorg en welzijn
  • PTG: Platform Technische Groothandel
  • PCOBB: Platform centrale Ondernemingsraden Bouw & Bagger
  • VOGD: Vereniging Ondernemingsraden Groothandel en Detailhandel
  • ITOP: IT OR platform
  • GOR Rijk
  • Platform MPN
  • VASMO beroepsvereniging ambtelijk secretarissen van een medezeggenschapsorgaan

en natuurlijk de organiserende partijen CBM SER, NVMz en MNO.

Het gekozen thema voor de bijeenkomst was WARM!

Uit het hele land kwamen op die maandagmiddag bestuursleden van de bovengenoemde platforms bijelkaar en bogen zich over de vraag: Hoe ‘bouw’ je een betrokken en verbonden platform. Onder begeleiding van Eelco Koolhaas van Ministerie van Verhalen kwamen er prachtige tips en suggesties.

Aan de orde kwamen de vragen: HOE zorg je voor geld (om mooie dingen te doen)? HOE zorg je voor een lerend platform? HOE zorg je dat deelnemers blijven meedoen? HOE op en welke manieren kun je vernieuwen?

Van al de tips en suggesties wordt een online magazine gemaakt dat voor iedereen later beschikbaar komt. De ontmoeting was daarmee eens te meer het bewijs dat samenwerken loont!