home Nieuws MNO gaat 20 juni weer live!

MNO gaat 20 juni weer live!

Op 20 juni vindt de eerst 'live' bijeenkomst plaats na de Corona pandemie op een andere locatie dan anders. Met een bijzonder (en lichtvoetiger) thema wat daarbij aansluit. De bijeenkomst vindt namelijk plaats op Dierenpark Ouwehand in Rhenen en we kijken naar wat de medezeggenschap in zijn diverse onderlinge relaties kan leren van de dierenwereld.

MNO verwachtingen

Naast elkaar weer ontmoeten en (hernieuwd) met elkaar kennismaken willen we samen met de MNO deelnemers bepalen met welke onderwerpen het MNO zich komende periode bezig moet gaan houden. In de bijeenkomst zal er daarom aandacht zijn voor een eerder uitgezette inventarisatie naar wat de verwachtingen zijn t.a.v. het MNO en welke zaken het MNO moet oppakken.

Voorafgaand is samen met de SER en de NVMz geïnventariseerd wat de top-3 onderwerpen zijn waarmee or-en zich bezighouden. Bij welke onderwerpen hebben de or-en ondersteuning nodig? Wat kan het MNO-netwerk daarin betekenen?

Leiderschap in de dierenwereld

Leiderschap is een hot issue. Kijkend naar de dierenwereld is er veel te ontdekken over leiderschap. Leiderschap is niet te verwarren met dominantie.

Wat kan de medezeggenschap leren van chimpansees, gorilla’s, bonobo’s, resusapen, leeuwen en olifanten? Deze onderwerpen zullen de revue passeren met de nodige humor en een knipoog naar de ondernemingsraad (en zijn bestuurder). Het programma wordt uitgevoerd is samenwerking met Onderneminsgraad.nl .

Om verder met elkaar te kunnen netwerken zal de dag afgesloten worden met een borrel en een BBQ waardoor tevens de avondspits gemeden kan worden.