home Nieuws Hoe de krapte op de arbeidsmarkt oplossen en kan de or daarin wat betekenen?

Hoe de krapte op de arbeidsmarkt oplossen en kan de or daarin wat betekenen?

Op maandag 5 september 2022 houdt het MNO bij gastheer DAF Trucks in Eindhoven zijn kwartaal bijeenkomst die het teken zal staan van 'Krapte op de arbeidsmarkt' en 'Personeelsbehoud'.

Het aantal openstaande vacatures stijgt, het aantal werkelozen daalt. In de handel, zakelijke dienstverlening en zorg is de krapte het groots en leidt dit tot een hoge werkdruk en werkstress. De dienstverlening naar de klant komt in de knel. Regionaal wordt dat nog versterkt. Ook in andere sectoren groeit de druk. Voor detacheerders in de flexmarkt is het ‘alle hens aan dek’ om aan de personeelsvraag te kunnen voldoen. Het aanbieden van ‘vaste contracten’ kan de groei kan bijhouden waardoor het percentage ‘vaste contracten’ gelijk blijf toont de Flexbarometer.

In het Financieel Dagblad verscheen onder de kop 'Ondernemers zien werkdruk toenemen, arbeidsmarkt historisch krap' een bericht over de uitkomsten van de 'Conjunctuurenquête Nederland' voor het derde kwartaal 2022. Daaruit blijkt dat ondernemers aangeven dat de bedrijfs­voering belemmerd dreigt te worden door een personeelstekort. Voor werknemers gaat dit veelal gepaard met een verhoogde werkdruk. Een belangrijk thema dus en zeker een overleg onderwerp voor ondernemingsraden ‘in het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen' (WOR art2).

Is de oplossing: het aanbod van arbeid te vergroten, is het meer arbeid leveren met dezelfde mensen of is het vraag en aanbod van arbeid beter op elkaar te passen? Deze vragen, maar ook 'Hoe kan de medezeggenschap samen met de werkgever een bijdrage leveren aan het oplossen van deze knelpunten?' zullen aan de orde in deze MNO bijeenkomst.

De MNO deelnemers kunnen zich tot 31 augustus aanmelden voor de bijeenkomst via het bij hun bekende mailadres.