home Nieuws Equity, Diversity & Inclusion bij OR KLM

Equity, Diversity & Inclusion bij OR KLM

154e MNO-bijeenkomst Equity, Diversity & Inclusion bij OR KLM. Is het vanzelfsprekend dat iedereen gelijkwaardige kansen krijgt? Helaas niet. Een reden voor het MNO-bestuur om samen met de OR van KLM een kwartaalbijeenkomst te organiseren rondom dit thema.

Voor het uitgebreide verslag en de slides van de presentaties, klik hier.

Equity, Diversity & Inclusion bij OR KLM. Is het vanzelfsprekend dat iedereen gelijkwaardige kansen krijgt? Helaas niet. Een reden voor het MNO-bestuur om samen met de OR van KLM een kwartaalbijeenkomst te organiseren rondom dit thema.
Log in voor het uitgebreide verslag en de slides van de presentaties.

Art 28.3 vd WOR zegt weliswaar dat de OR moet waken tegen discriminatie in de onderneming en gelijke behandeling van mannen en vrouwen moet bevorderen. Net als het inschakelen van gehandicapten en minderheden in de onderneming. Maar hoe kunnen we dit als OR invullen? Wat kunnen we hierbij gebruiken? Werkgevers kunnen meer doen en hoe kunnen wij als MZ dat bevorderen? Daar kregen de aanwezig OR-leden van multinationals enkele handvatten voor.

Janine Vos, Managing Board Member Rabobank, voordrachtscommissaris KLM-OR, 2021 award ‘Topvrouw van het jaar’. Zij heeft als missie om meer Diversity, Equity & Inclusion op de werkvloer te stimuleren. Hoe krijgt E, D & I-beleid vorm bij de Rabobank en hoe neemt zij deze focus op mee in RvC v KLM?

Helen Demosthenous, Programma manager Diversity & Inclusion gaf een presentatie van het E, D & I-beleid van KLM, haar enthousiasme werkte aanstekelijk. Zij hield de aanwezigen tevens een eerlijke spiegel voor over hun eigen vooroordelen.

Rosa Soeterbroek, Nassira Anakhrouch, Sophia Geelkerken vd Sociaal Economische Raad hebben ingezoomd op de bestaande Wet topvrouwen, de SER-dataverkenner en wat een OR-en daarin kan doen. De Dataverkenner biedt een framework om te voldoen aan de rapportageverplichting over genderbalans in de top bij multinationals, vastgelegd in de Wet Ingroeiquotum en streefcijfers. Hoe kun je je als OR uitspreken over de samenstelling van de (sub-)top?

Marina Lacroix, van het Min. van Sociale Zaken en Wetenschap zit al veel met werkgevers om tafel maar ging ook het gesprek aan met de OR-leden van de multinationals. Daarom heeft zij MNO benaderd begin dit jaar. Zij gaf bredere aanknopingspunten over de vraag hoe je als OR kunt meedenken over een diverse en inclusieve werkomgeving, met de focus op checks die je kunt doen op HR-beleid. Hierdoor kun je dan uiteindelijk die top weer vullen met een diverse mix aan talent.

Rogier Verhoef, voorzitter COR-KLM gaf tekst en uitleg over de medezeggenachapsstructuur binnen KLM.

Marina Lacroix, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Vanzelfsprekend werd er afgesloten met een uitgebreide netwerkborrel waarin weer vele zinvolle contacten zijn gelegd