home Nieuws Duurzaamheid: halen we het akkoord van Parijs?

Duurzaamheid: halen we het akkoord van Parijs?

Foto door Narcisa Aciko via Pexels

AMG Congres 23 november

Samen met de partners in de Alliantie Medezeggenschap en Governance organiseert het MNO het jaarlijkse congres. Thema is dit jaar ‘Duurzaamheid: halen we het akkoord van Parijs?’ Het congres is alleen digitaal bij te wonen.

Sprekers

Mariëtte Hamer, Voorzitter van de SER.

Aukje Kuypers, Algemeen directeur van Kuijpers en Zakenvrouw van het jaar 2018,

Cathy van Beek, Eigenaar Leading Sustainable Health Care en voormalig CMO UMC Radboud

Coenraad Krijger, Director van IUCN NL.

Zij vertellen hoe zij in nauwe samenwerking met alle stakeholders, waaronder de medezeggenschap en toezichthouders, duurzaamheid hebben weten te vertalen naar hun werk en organisatie. Meer informatie vind je op de AMG webiste.

Uitreiking Driehoek 3D Trofee

Voorzitter van de jury, Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance, reikt de Driehoek 3D Trofee uit voor de organisatie met het meest robuust en inhoudelijk overleg tussen or, RvC en RvB uit en licht toe waarom.

Genomineerd zijn ANWB B.V., Royal HaskoningDHV en Thales Nederland B.V.

Aanmelden voor het congres

Het AMG jaarcongres vindt plaats op dinsdag 23 november van 14.00 uur tot 16.00 uur en je kunt het online bijwonen. Klik hier om je aan te melden.