home Nieuws Dorine Wekking nieuwe voorzitter Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG)

Dorine Wekking nieuwe voorzitter Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG)

Foto NR Governance

De AMG is blij om Dorine Wekking als nieuwe voorzitter te verwelkomen. Zij volgt Inge Brakman op die deze functie tot 1 januari 2022 heeft vervuld.

Dorine Wekking heeft ervaring als toezichthouder, bestuurder en een achtergrond in HR. Dat maakt dat zij bij uitstek geschikt is om bij te dragen aan het doel van AMG. Zo is zij voorzitter Raad van Toezicht van ViVa! Zorggroep en lid van Raad van Commissarissen BT Netherlands, lid van de externe audit commissie van het ministerie van Financiën, voorzitter van Revalidatie Nederland en actief bij Foundation for Natural Leadership.

Over AMG

De AMG is een platform dat zich sterk maakt voor robuust overleg in de governancedriehoek waarin de dialoog tussen bestuurders, toezichthouders en medezeggenschap bijdraagt aan het goed functioneren van de onderneming. De AMG zet zich in voor een actieve rol van de medezeggenschap bij de samenstelling van de toezichthoudende organen en de versterking van de positie van de voordrachtscommissaris.

Aan de AMG nemen diverse partijen deel. Naast de Stichting MNO zijn dat de SER, NR Governance, AWVN, VNO-NCW, CNV, FNV, NCD, SBI Formaat, VCP, De Voort Advocaten I Mediators, NVMz en WissemaGroup betrokken.