home Nieuws Digitale Transformatie en Medezeggenschap: veel werk aan de winkel!

Digitale Transformatie en Medezeggenschap: veel werk aan de winkel!

Foto door cottonbro via Pexels

In december heeft de WissemaGroup in samenwerking met het MNO, NVMz en SBI Formaat onderzoek gedaan naar de Digitale Transformatie en Medezeggenschap. Het onderzoek is afgerond en de resultaten zijn bekend.

Veel werk aan de winkel

Het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt is dat de Digitale Transformatie organisaties en werk ingrijpend gaat veranderen. De medezeggenschap wacht af wat de organisatie gaat doen en neemt zelf geen initiatieven om kennis te verwerven of een visie te ontwikkelen. Hiermee laat de medezeggenschap kansen liggen, kansen om medewerkers de gelegenheid te bieden zich voor te bereiden op de digitale toekomst en kansen om de koers van de organisatie te beïnvloeden. Die koers zou er één kunnen zijn met meer oog voor de verschillende stakeholders, waaronder de medewerkers, en daarmee een vloeiendere en snellere implementatie.

Voor de medezeggenschap is er dus veel werk aan de winkel, werk om je te verdiepen in de Digitale Transformatie, om te onderzoeken wat de gevolgen voor organisatie en medewerkers zouden kunnen zijn en plannen te maken om medewerkers en organisatie succesvol te digitale toekomst in te leiden.

Het volledige onderzoeksverslag van het onderzoek vind je hier.

Om ondernemingsraden te helpen snel een start te maken met de digitale transformatie heeft de WissemaGroup de ‘Check up Digitale Transformatie’ ontwikkeld naast een aantal specifiek trainingen rond dit onderwerp.

‘Check up Digitale Transformatie’ is een intelligente dialoog voor groepen van 10 tot meer dan 1000 personen. De dialoog geeft een duidelijk beeld van hoe de organisatie er wat betreft de Digitale Transformatie voor staat. ‘Check up Digitale Transformatie’ is voor ondernemingsraden gratis te gebruiken.

Lees hier een artikel verschenen over de digitale transformatie in OR-magazine.