home Nieuws De governance driehoek: Toekomstgericht, wendbaar en veerkrachtig?

De governance driehoek: Toekomstgericht, wendbaar en veerkrachtig?

Foto door Akwice via Pexels

Op woensdag 25 november houdt de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) zijn jaarlijkse congres bij de SER in Den Haag. De Alliantie zet zich in voor de verbetering van de samenwerking in de governance driehoek gevormd door bestuur, toezicht (RvC/RvT) en ondernemingsraad.

Het congres staat in het teken van de lessen van de Corona-crisis. De crisis is deels voorbij, deels in hoge mate actueel en onvoorspelbaar. Het congres is getiteld 'De governance driehoek: Toekomstgericht, wendbaar en veerkrachtig?'. Sprekers op het congres zijn onder meer Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, en Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code en Inge Brakman, voorzitter AMG en commissaris.

In het licht van de vereisten van de Corona-maatregelen is het congres zowel fysiek als online toegankelijk.

Save the date: woensdag 25 november van 10.00 tot 12.30 uur,
AMG Congres 'De governance driehoek: Toekomstgericht, wendbaar en veerkrachtig?'


Voor wie? De governance driehoek bestaande uit bestuur, toezicht (RvC/RvT) en ondernemingsraad. Aanmelden is mogelijk na de zomer, houdt de website in de gaten!

Partners van de Alliantie Medezeggenschap en Governance zijn: AWVN, CNV, FNV, Stichting MNO, Nationaal Register, NCD, SER, SBI Formaat, VCP, VNO-NCW, De Voort Advocaten I Mediators en WissemaGroup