home Nieuws De governance driehoek in tijden van crisis

De governance driehoek in tijden van crisis

De governance driehoek in tijden van crisis

AMG Jaarcongres op woensdag 25 november van 10:00 tot 12:00 uur

Hoe verloopt de samenwerking in de governance driehoek in Corona-tijd? Weten bestuur, toezicht en ondernemingsraad elkaar snel te vinden en kunnen ze snel schakelen om de organisatie door de storm te loodsen?

Op woensdag 25 november houdt de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) zijn zesde jaarcongres bij de SER in Den Haag. Het MNO is partner van de alliantie en organiseer mede het congres. De Alliantie zet zich in voor het verbeteren van de samenwerking in de governance driehoek tussen bestuur, toezicht (RvC/RvT) en ondernemingsraad. Die samenwerking kan veel betekenen voor de toekomstgerichtheid, wendbaarheid en besluitvaardigheid van de organisatie, zeker in crisistijd. In het licht van de actuele crisis is het congres dit keer online, u hoeft dus niet naar Den Haag te reizen.

Sprekers
Vooraanstaande sprekers waaronder Mariëtte Hamer, Voorzitter van de SER, en Pauline van der Meer Mohr, Voorzitter van de monitoringscommissie Corporate Governance Code, belichten vanuit verschillende gezichtspunten het belang van een goede samenwerking tussen bestuur, toezicht en ondernemingsraad in crisisomstandigheden. Eimerd Bult, Captain B777/787, Vice President Cockpit Crew, KLM Flight Operations, geeft concrete handvatten om het overleg naar hoger niveau te brengen vanuit de praktijk van de luchtvaart.

Samenwerken in crisistijd, een uitdaging op zich
Een crisis is een onverwachte gebeurtenis die organisaties en de mensen die erin werken letterlijk of figuurlijk op hun grondvesten doen schudden. De uitweg uit de crisis is een vraagstuk waar nog niet eerder over is nagedacht. Oplossingen liggen niet onmiddellijk voor de hand, de gebaande paden lopen dood en heilige huisjes kunnen erg in de weg staan. Dit stelt functionarissen voor zakelijke en rationele hoofdbrekens en confronteert de mensen, die zij natuurlijk tegelijkertijd zijn, met hun vaak onbewuste en disfunctionele reacties op paniek, angst en onzekerheid. Onder de druk van de crisis en hun reacties neigen de meesten van ons tot minder communiceren en neemt ook de kwaliteit van onze communicatie af. We hebben minder emotionele en mentale ruimte om naar de ander te luisteren en om onze eigen ideeën en argumenten helder en concreet over te dragen. In een crisis, onder de omstandigheden waar samenwerking cruciaal is, ervaren we extra handicaps om die samenwerking vorm te geven.

Uitreiking Driehoek 3D Trofee
Zoals ieder jaar maakt de jury van de Driehoek 3D Trofee tijdens het congres de winnaar bekend van de prijs voor de organisatie met het meest robuust en inhoudelijk overleg tussen (Centrale) Ondernemingsraad, Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht en Directie/Raad van Bestuur.
De genomineerden zijn: Alfa Top-Holding B.V., Stedin Groep en Zuyderland.
Daarnaast zullen Tonny Groen, Beleidsadviseur FNV en coördinator Driehoek 3D Trofee AMG, en Tineke de Rijk, Commissaris en Publiciste, verantwoordelijk voor de interviews en cases, de belangrijke lessen van de elf in de afgelopen periode genomineerde organisaties presenteren. Deze zijn door hen gebundeld in “Werknemersinvloed op ondernemingsstrategie”.

Winnie Sorgdrager, Voorzitter Nationaal Register, geeft een reflectie op de ochtend. Zij overhandigt het boek "De governance driehoek in bedrijf" aan Mariëtte Hamer. De AMG partners Nationaal Register, De Voort Advocaten | Mediators en WissemaGroup delen daarin hun ervaringen en inzichten over effectieve, inspirerende en toekomstgerichte samenwerking in de governance driehoek.

Workshops
Partners van AMG organiseren tijdens ieder congres workshops en bieden daarmee de mogelijkheid om ideeën en reacties te delen, de gedachten te scherpen en de stap van abstractie en theorie naar de eigen organisatie en praktijk te maken.
Dit jaar worden de workshops online georganiseerd. Aanmelden doet u rechtstreeks bij de organiserende partner. U kunt aan meerdere workshops deelnemen.

  1. Online module ‘Crew Resource Management’ door KLM op uitnodiging van StichtingMNO. In een online module wordt in aanvulling op de presentatie van Eimerd Bult de mogelijkheid geboden om kennis te maken met de principes van Crew Resource Management door een inkijk in hoe KLM zijn bemanningen traint. CRM is een verzameling van in de luchtvaart bewezen methodes om teams die onder hoge druk staan, of in een crisissituatie moeten handelen, effectief te leren opereren. Op de AMG website zal nog nader bekend gemaakt worden hoe de module te benaderen is.
  2. Online workshop 'De digitale transformatie: urgent en strategisch thema in de governance driehoek’ door WissemaGroup. De digitale transformatie, ook wel de vierde industriële revolutie genoemd, verandert organisaties en bedrijfstakken ingrijpend. Wat zijn handvatten om het overleg in de governance driehoek over dit cruciale onderwerp vorm te geven? De online workshop vindt plaats op woensdag 25 november van 15.00 tot 16.30 uur. U kunt zich aanmelden via Office@WissemaGroup.nl.

Aanmelden voor het congres
Het AMG jaarcongres vindt online plaats op woensdag 25 november van 10.00 tot 12.00 uur.
Het volledige programma vindt u hier.
Klik hier om u aan te melden.
Stuur deze uitnodiging ook door aan uw bestuurder, commissaris of OR lid en neem gezamenlijk deel aan de bijeenkomst.

Maand van de Strategische Medezeggenschap
Het jaarcongres van de Alliantie voor Medezeggenschap en Governance maakt onderdeel uit van de maand voor de Strategische Medezeggenschap.

Partners van de Alliantie Medezeggenschap en Governance zijn: AWVN, CNV, FNV, Stichting MNO, Nationaal Register, NCD, SER, SBI Formaat, VCP, VNO-NCW, De Voort Advocaten en Mediators en WissemaGroup.