home Nieuws De Commissie Bevordering Medezeggenschap publiceert werkprogramma 2023

De Commissie Bevordering Medezeggenschap publiceert werkprogramma 2023

Binnen de SER (Sociaal Economische Raad adviesorgaan voor regering en parlement over sociaal economische vraagstukken) heeft de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM), zoals de naam al zegt, de taak de medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen te bevorderen.

Dat doen ze o.a. door voorlichting te geven, praktische handreikingen en tools te ontwikkelen (zie daarvoor publicaties). Jaarlijks stelt de CBM ook een werkprogramma op. Dit gebeurt op basis van input vanuit de medezeggenschapspraktijk door diverse organisaties die zich daar mee bezighouden. Ook het MNO levert daar aan een bijdrage (samen met de ander partijen NVMz, BVMZ, BVMP, SOMz, en VASMO).

Speerpunten 2023

Voor 2023 heeft de CBM tot speerpunten in zijn werkprogramma gekozen:

1. Strategische medezeggenschap

Hoe overleggen medezeggenschap en bestuurder over de strategische vraagstukken zoals energietransitie en digitalisering?

2. Verjonging en vernieuwing van medezeggenschap

Hoe jongeren meer bij medezeggenschap betrekken en op hen aan te sluiten met nieuwe vormen van medezeggenschap?

3. Naleving van de WOR

Niet alle ondernemingen die dat zouden moeten, hebben een or. Dat moet anders.

De onderwerpen gekozen door de CBM zijn niet allemaal even aansprekend voor het MNO en zijn deelnemers. Deelnemers van het MNO zijn ondernemingsraden, dus het vormen van een ondernemingsraad hoeft dus niet bevorderd te worden. De CBM kiest ook zelf de onderwerpen die zij van belang vindt, het MNO adviseert en informeert alleen.

Verjonging van de medezeggenschap is goed en wenselijk, maar sommige ondernemingsraden worstelen überhaupt met het vinden van voldoende en geschikte kandidaten. Opgave is daarom volgens het MNO medezeggenschap hoe dan ook aantrekkelijker en van belang te maken voor alle werknemers (jong en oud).

Strategische Medezeggenschap

Strategische medezeggenschap is het meest aansprekende onderwerp uit het werkprogramma van de CBM. De bij het MNO aangesloten ondernemingsraden van internationale ondernemingen hebben niet alleen met de strategische zogenaamde 3-D onderwerpen (Duurzaamheid, Digitalisatie en Diversiteit) te maken, maar worden ook geconfronteerd met de vraag hoe invloed uit te oefenen op de strategie van hun onderneming in het krachtenspel (buitenlands) bestuur, toezicht en aandeelhouders. In een in flux zijnde geopolitieke omgeving is dat geen geringe opgave die veel vraagt van de medezeggenschap in kennis, vaardigheid en ervaring.

Het MNO volgt daarom met interesse de activiteiten van de CBM en zal waar mogelijk met de commissie samenwerken om deze onderwerpen vorm en inhoud te geven om ondernemingsraden in het behartigen van die onderwerpen te ondersteunen.