home Nieuws 150e MNO-bijeenkomst en 100 jaar Organon

150e MNO-bijeenkomst en 100 jaar Organon

Het ontstaan van MNO en de recente geschiedenis van Organon vielen samen bij de feestelijke bijeenkomst over de rol en invloed van een OR bij besluitvorming elders.

De feestelijke 150e MNO-bijeenkomst werd met een quote uit het eerste verslag van 22 april 1982 door voorzitter Annelie Bijpost geopend.

Moeilijkheden die de COR van Philips toen ondervond bij "de wijziging van de vennootschappelijke structuur" vormden de aanleiding tot het organiseren van deze verkennende bijeenkomst. De recente geschiedenis van Organon, afgesplitst van MSD in 2021, bewijst dat dit nog altijd een zeer actueel thema is. Het verslag van de daaropvolgende bijeenkomst in november 1982 kwam al in de publiciteit; de media bleek zeer geïnteresseerd in het Philips-initiatief. “Deze belangstelling van de media geeft op zich reeds aan, dat een eventueel te vormen landelijke COR zonder moeite de publiciteit zou halen en daarmee al een ‘machtsfactor’ zou kunnen vormen” volgens de notulen.

Al ruim 40 jaar is de stichting MNO dus een partij om rekening mee te houden! 22 maart 1982 vond een vervolgbijeenkomst plaats waar “(op eigen verzoek) tevens Elsevier, Steenkolen Handelsvereniging SHV en VNU vertegenwoordigd waren.”

De rest is geschiedenis; naast een samenwerkingsverband en kenniscentrum bevordert de Stichting MNO de professionaliteit van ondernemingsraadsleden. De circa 50 multinationals, met een OR in Nederland, komen uit 10 verschillende branches en vertegenwoordigen daarmee ruim 600.000 werknemers.

Hoe kun je in zo'n internationale omgeving toch opkomen voor de belangen van je collega's in Nederland? Met de wet in de hand, als besluitvorming bij een (buitenlands) moederbedrijf plaatsvindt? Stopt de WOR bij de landsgrenzen? Tijdens de MNO-bijeenkomst 5 juni bij Organon hebben we hier uitgebreid bij stil gestaan en heeft Dr. Mr. Joost van Mierloo de masterclass "Art. 25, de WOR en het concern" gegeven. De aanwezigen gingen dan ook met veel tips naar huis.

Het volledige verslag en de tips en presentatie zijn te vinden achter de inlog op https://www.stichting-mno.nl/besloten/bijeenkomst/mno-bijeenkomst-5-juni-2023