home Vennootschappelijke medezeggenschap en optimalisatie van de governance driehoek, toezicht, bestuur en medezeggenschap

Vennootschappelijke medezeggenschap en optimalisatie van de governance driehoek, toezicht, bestuur en medezeggenschap

Het MNO ziet de toegevoegde waarde van een goede samenwerking in de gouden governance driehoek
toezicht, bestuur en medezeggenschap.

Het MNO is daarom ook aangesloten als partner bij de Alliantie Medezeggenschap en Governance.

Ook publiceerde het MNO een white paper 'Naar nieuwe omgangsvormen' over de samenwerking tussen de Raad van Commissarissen en de (c)or met tips om elkaar in de gezamelijke taak, het naar behoren functioneren van de onderneming, te ondersteunen.