home Nieuws Ongewenst gedrag op de werkvloer…en kan de or er wat aan doen?

Ongewenst gedrag op de werkvloer…en kan de or er wat aan doen?

Af en toe een grapje of plagerijtje op de werkvloer moet kunnen, maar wanneer altijd dezelfde persoon het slachtoffer is en het pesten structureel gebeurt, is er sprake van ongewenst gedrag. Helaas gebeurd het vaker dan je denkt. 8% van de 6 werknemers had te maken met pesten door collega’s of leidinggevenden. Voeg daar aan toe ongewenst gedrag in de vorm van seksuele intimidatie of discriminatie en al snel 1 op de 6 werknemers blijkt last te hebben van ongewenst gedrag. Slachtoffers van dergelijk gedrag kunnen emotioneel in de knel komen en blijvend beschadigd raken.

Kan de medezeggenschap in het voorkomen van ongewenst gedrag een rol spelen? Het Ministerie van SZW denkt van wel. Het ministerie heeft vorig jaar dit onderwerp al als speerpunt benoemd. Dit jaar organiseren zij een netwerkbijeenkomst voor ondernemingsraden “ Ongewenst gedrag op het werk; moet kunnen!? Hoe de or een bijdrage kan leveren een veilige werkomgeving”. Deze bijeenkomst wordt gehouden op 15 november 2018 in Nieuwegein en start om 13.00 uur. De toegang is gratis.

De or kan ook vanuit zijn signalerende en ondersteunende rol een bijdrage leveren aan het terugdringen van ongewenst gedrag. De or heeft er ook de concrete middelen voor met een basis in de WOR en Arbowetgeving. Zo staat in de Arbowet dat er beleid moet zijn om werknemers te beschermen tegen agressie en geweld. In de WOR in artikel 28 wordt genoemd als taak van de ondernemingsraad het waken tegen discriminatie in de onderneming en het bevorderen van een gelijke behandeling.

Maar de or kan ook sturen via de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Is daar voldoende aandacht voor de risico’s op pesten, arbeidsdiscriminatie en seksuele intimidatie? Is in er de opleiding van leidinggeven voldoende aandacht voor het herkennen en aanpakken van ongewenst gedrag? Zijn er onafhankelijke vertrouwenspersonen aangesteld en opgeleid in de onderneming bij wie mensen die geplaagd worden terecht kunnen? Is er een effectieve klachtenregeling en is die ook bekend bij alle medewerkers? (Lees ook het uitgebreidere artikel op ORnet.nl ).

De Inspectie SZW somt de maatregelen die een goed werkgever neemt om zijn werknemers te beschermen ook nog eens op. Ook ontwikkelden ze een zelfinspectietool ‘Werkdruk en Ongewenst gedrag’ om te toetsen of er binnen de onderneming genoeg gedaan wordt. De uitkomsten vormen voor de or een mooie opening om in gesprek te gaan met de bestuurder.