home Nieuws Bespreken beloningen van top met or in overlegvergadering wet

Bespreken beloningen van top met or in overlegvergadering wet

Nadat de Tweede Kamer eerder dit jaar al akkoord ging met een uitbreiding van de WOR om verplicht jaarlijks de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken van de top te bespreken in een overlegvergadering met de ondernemingsraad, heeft ook de Eerste Kamer het als hamerstuk goedgekeurd.

Een aantal senatoren had zich kritisch uitgelaten over het wetvoorstel, net als het MNO, maar hebben hierop geen verdere actie genomen. Sommige fracties betwijfelden de effectiviteit van de aanpassing. De praktijk zal nu uitwijzen of de aanpassing van de WOR nut zal hebben en er een 'dempende' werking vanuit zal gaan op de hoogte van de beloningen. Het MNO zal het nut en de toegevoegde waarde bij zijn deelnemers aan het overleg toetsen.

Het MNO vindt onverkort dat een verplicht gesprek tussen de (remuneratiecommissie van de) RvC nuttiger is dan een gesprek met de (WOR)-bestuurder. De RvC bepaalt n.l. de beloning van de bestuurders. Opname in de corperate governace code van een dergelijke ‘good practice’ voor de omgang tussen de RvC en de or zou daaraan bijdragen.