home Nieuws MNO levert samen met Tata Steel bijdrage aan MVO training or-en

MNO levert samen met Tata Steel bijdrage aan MVO training or-en

Het MNO was op 5 juli aanwezig als spreker bij een training voor medezeggenschap'ers hoe een bijdrage te leveren aan een duurzame bedrijfsvoering. De dag werd georganiseerd door het NCP. Het MNO leverde samen met Cinta Groos voorzitter van de centrale ondernemingsraad van MNO deelnemer Tata Steel een bijdrage leveren aan de dag.

De deelnemers kregen informatie, feiten en tips vanuit diverse invalshoeken. Zo legde Ed Nijpels voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord nogmaals uit wat er in het Klimaatakkoord is afgesproken tussen de verschillende partijen. Bas Heerma van Voss, econoom bij De Nederlandsche Bank maakte aanschouwelijk welke dreigingen er ons boven het hoofd hangen als de gemaakte klimaatdoelen niet gehaald worden. Kitty Jong, vicevoorzitter FNV en lid commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER sprak de ingrijpende veranderingen en wat deze voor de werkgelegenheid betekenen.

Het MNO illustreerde nogmaals dat er weldegelijk een rol weggelegd is voor de medezeggenschap en dat er ook voldoende instrumenten en aanknopingspunten zijn in Wet op de Ondernemingsraden, Arbowet, Burgerlijk Wetboek, Corperate Governance en Europese wet en regelgeving om die rol op te pakken. Het MNO distilleerde uit de diverse onderzoeken die het gedaan heeft naar de rol en positie van ondernemingsgraden bij duurzaamheid een aantal concrete en praktische aanbevelingen. Om het betoog niet te theoretisch te houden werd Cinta Groos geïnterviewd over hun rol en betrokkenheid als cor bij hun alternatief plan 'Groen Staal'.

Na deze inleidingen kregen de deelnemers zelf de kans om aan de hand van realistische praktijksituaties samen met collega medezeggenschappers te oefenen en een positie te claimen in het overleg met hun bestuurders rond het thema klimaattransitie en duurzaamheid.

Het initiatief van het NCP om deze trainingen te verzorgen ondersteunt het MNO en zal ook desgewenst een inhoudelijke bijdrage blijven leveren.