home Nieuws Klimaattransitie: (te) grote stappen voor de OR?

Klimaattransitie: (te) grote stappen voor de OR?

Foto door Akil Mazumder via Pexels

De klimaattop in Glasgow staat volop in de belangstelling vanwege het belang om afspraken te maken rond een snelle uitstootdaling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Wat is de inbreng van de medezeggenschap bij de klimaattransitie en is er een rol voor de medezeggenschap?

In dit webinar dat op 24 november online plaatsvindt, verzorgd door de NVMz en Stichting MNO krijg je informatie over welke opdracht de klimaattransitie voor Nederlandse organisaties inhoudt en waarom dit ook een uitdaging voor de medezeggenschap is die hun volle betrokkenheid vraagt. Wat kan het betekenen voor de werknemers, hun werkinhoud, de werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden?

Na een korte inleiding op de problematiek geven we aan hoe de WOR de medezeggenschap handvatten aanreikt om stappen te maken en een rol en positie te claimen bij deze belangrijke transitie. Naast feiten ook vele tips hoe van eerste stappen steeds meer vaart te maken. Er is ook ruimte voor jou inbreng via poll’s en de gelegenheid vragen te stellen. Doe dus mee!

Naast de ‘theorie’ ook de praktijk: de medezeggenschap van Tata Steel vertelt hoe zij hun eigen ideeën ontwikkeld en doorgezet hebben voor een duurzaam productieproces. Waar liepen ze tegenaan, wie of wat ondersteunde hen en werd het ontvangen door het bestuur.

Inschrijven kan via deze link!

Het Webinar vindt plaast in het kader van November: Maand van de MEDEZEGGENSCHAP.