home Nieuws Eerlijk beslissen en eerlijk delen

Eerlijk beslissen en eerlijk delen

Eerlijk beslissen en eerlijk delen

Het MNO heeft gereageerd op twee consultaties over wetsvoorstellen die de positie van medewerkers en ondernemingsraden moeten versterken.

De wetsvoorstellen zijn ingediend door SP-kamerlid Alkaya en beogen en de balans tussen de factoren arbeid en kapitaal c.q. werknemers versus aandeelhouders op een evenwichtige wijze herstellen door de ondernemingsraad een sterkere positie in de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) te geven.

Het wetsvoorstel ‘eerlijk beslissen’ houdt in het kort in:

  • dat alle or-en voortaan op 1 mei verkiezingen houden;
  • de or-en van ondernemingen met meer dan 100 werknemers hebben in plaats van adviesrecht, instemmingsrecht op belangrijke besluiten en krijgen de mogelijkheid daarover het personeel te consulteren (waarna ze dan wel gebonden zijn aan de uitkomsten bij het verlenen van wel of geen instemming)
  • de or krijgt instemming op verhoging van beloningen van commissarissen en bestuurders.

Het wetvoorstel ‘eerlijk delen’ houdt in het kort in:

  • Werknemers krijgen via de or die or-leden die een bestuur van een administratiekantoor vormen tot elk jaar 1% (tot maximaal 10%) van de aandelen van de onderneming in beheer krijgt en daarmee zeggenschap en aandeel in de winst van de onderneming door mede aandeelhouderschap.

Het MNO (h)erkent de versterking van de positie van ondernemingsraden door de wetsvoorstellen, maar maakt zich weinig illusies over de haalbaarheid. Omdat de multinationale ondernemingen duidelijk in de doelgroep zitten van de wetsvoorstellen en het de doelstelling van het MNO raakt, n.l. het bevorderen van de medezeggenschap van werknemers, is er een reactie geven.

Gelijktijdig verkiezingen houden heeft zijn positieve (publiciteit) zowel als negatieve (verhoogde werkdruk ondersteuners) effecten volgens het MNO. Instemmingsrecht in plaats van adviesrecht verhoogt de invloed van de or enorm. Vraagt echter ook meer inzet en betrokkenheid van de or. Het MNO vraagt daarom ook aandacht voor aspecten als tijdbesteding en opleiding.

Instemming op de beloningen van bestuurders en toezichthouders heeft het MNO al eerder bepleit rond het voornemen om adviesrecht toe te kennen aan de or over de topbeloningen.

Het wetvoorstel ‘eerlijk delen’ heeft de bedoeling werknemers mee te laten profiteren van de bedrijfswinsten en tevens meer invloed te geven op de strategische besluitvorming. In dit geval via de aandeelhoudersvergadering. Het MNO vraagt zich echter of meer invloed en winstdeling alleen gerealiseerd kan worden door medeaandeelhouderschap. Daarvoor zijn veel meer minder ingrijpende en minder beladen mogelijkheden. Echte invloed zit volgens het MNO ook meer in het mede vormgeving van besluiten dan in het goed of afkeuren achteraf vanuit een minderheidspositie. Zorg is ook dat het verkregen aandelenpakket uit de loonruimte zal worden gefinancierd en de vraag is of dividend daar tegen op weegt.

Lees hier de volledige reacties van het MNO. Reactie 'eerlijk beslissen' en reactie 'eerlijk delen'.