Werkwijze

De Stichting MNO draagt zorg voor een hecht informatienetwerk tussen de deelnemers. De MNO deelnemers komen elk kwartaal een hele dag voor overleg bijeen. Gastheer van de bijeenkomst is een van de MNO deelnemers. Vast op het programma staat een introductie door een lid van de raad van bestuur van de gastheer over de actuele bedrijfssituatie en de bestaande verhouding met de medezeggenschap. 

Belangrijk aspect van deze bijeenkomsten is: leren van elkaars ervaringen. Op de vergaderingen worden actuele medezeggenschapsissues die bij de aangesloten concerns spelen gedeeld en besproken. Gekeken wordt waar verdieping een aanvullende actie nodig is. Daarnaast verzorgt het MNO bestuur sprekers die een toelichting geven op een eerder naar voren gebracht thema. 

Buiten de vergaderingen kunnen de MNO deelnemers digitaal vragen uitzetten over ervaringen van collega’s met concrete medezeggenschapsonderwerpen. Ook worden er kleinschaligere bijeenkomsten georganiseerd waarin bepaalde onderwerpen nader uit gediept en best practices gedeeld worden.