Onze doelstellingen


De doelstellingen van de Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg is kort samengevat het bevorderen van een professionele medezeggenschap bij de aangesloten (Centrale) Ondernemingsraden. 
De Stichting wil dat doen als samenwerkingsorgaan en kenniscentrum, door: 

  • Het verstrekken van informatie aan de aangesloten (Centrale) Ondernemingsraden; 
  • Het doen, respectievelijk laten doen, van onderzoek naar ontwikkelingen waar de aangesloten (Centrale) Ondernemingsraden mee worden geconfronteerd in het kader van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen; 
  • Het gevraagd dan wel ongevraagd geven van informatie en/of advies aan werkgevers- en werknemersorganisaties, overheden en iedereen die zich, al dan niet tijdelijk, bezighoudt met vraagstukken die van belang zijn voor de medezeggenschap van werknemers.

Home Onze doelstellingen