Onderzoek

Het MNO verricht regelmatig onderzoek onder zijn deelnemende ondernemingsraden. Vaak als voorbereiding op het congresthema of naar aanleiding van een actuele situatie in de medezeggenschap. Een greep uit de publicaties:

 

2002 Medezeggenschap in beweging

Medezeggenschap in beweging, een onderzoek naar de praktijkervaringen met de gewijzigde WOR van 1998. Het onderzoek is uitgevoerd door Drs. A.W.C. v/d Pavert-Hertogh in het kader van een studieopdracht. De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is voor het laatst ingrijpend gewijzigd in 1998. Het onderzoek werd uitgevoerd binnen een aantal bij het MNO aangesloten bedrijven.  

2006 Voordracht leden Raad van Commissarissen

Een onderzoek naar het versterkt aanbevelingsrecht van Ondernemingsraden (OR’en) bij de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen (RvC). Een belangrijk deel van het onderzoek gaat over de meerwaarde van de contacten tussen de OR’en en de RvC-leden. Om een goed beeld te krijgen is besloten de meerwaardevraag zowel aan OR’en als aan RvC-leden voor te leggen. 

20067 Nota Visie op Medezeggenschap

Een nota met de bevindingen van het MNO over de onderwerpen als globalisering, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Corporate Governance en aandeelhoudersmacht. Naast deze bevindingen een aantal aanbevelingen aan werknemersvertegenwoordigers (medezeggenschap), werkgevers en politiek. 

2008 Wie is nu eigenlijk de baas in de onderneming

Een nota met de bevindingen van het MNO ten aanzien van de onderwerpen als belonings- en inkomensbeleid, versterken positie werknemers, coalitieakkoord, stakeholderonderzoek, internationalisering en one-tier board. 

2009 Aan de slag met Harrewijn 

Minstens een keer per jaar moet de werkgever aan de ondernemingsraad ongevraagd schriftelijke informatie geven over de beloningsstructuur en de inhoud van de arbeidsvoorwaarden en afspraken per verschillende groepen werknemers in het bedrijf. Hierbij hoort ook informatie over het salaris en de aanvullende arbeidsvoorwaarden van directie, bestuurders en toezichthouders. Het MNO heeft ten behoeve van deze jaarlijkse informatieronde een aantal belangrijke aandachtspunten opgesteld.

2009 Voordracht leden Raad van Commissarissen

Een herhaling van het onderzoek van 2006 naar het versterkt aanbevelingsrecht van Ondernemingsraden (OR’en) bij de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen (RvC). Een belangrijk deel van het onderzoek gaat over de meerwaarde van de contacten tussen de OR’en en de RvC-leden. 

2011 Diversiteit en medezeggenschap, 5 handvatten
In 2010 heeft het MNO een onderzoek gedaan naar de actuele situatie ten aanzien van diversiteit en medezeggenschap. Uit dit onderzoek bleek dat op het terrein van diversiteit binnen de medezeggenschap nog een wereld te winnen valt. In het document “Diversiteit en medezeggenschap, 5 handvatten” worden een aantal positieve ervaringen beschreven die uit het genoemde onderzoek naar voren zijn gekomen.