home Nieuws WOR als harnas? Vernieuwing in de medezeggenschap

WOR als harnas? Vernieuwing in de medezeggenschap

Vernieuwing in de medezeggenschap is een blijvend actueel en daarmee terugkerend onderwerp binnen de MNO bijeenkomsten. Op 11 december bij gastheer ING in Amsterdam stond de agile werkende medezeggenschap centraal. Subvraag daarbij was: wat kan er volgens de WOR allemaal?

Experimenteren in de medezeggenschap

Het middagprogramma ging van start met de resultaten van het onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam en Basis en Beleid of – en hoe - medezeggenschap zich meebeweegt met ontwikkelingen op het terrein van arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt en bedrijfsorganisaties. Uiteengezet werd dat er 3 'aanleidingen' te onderscheidien zijn die tot veranderingen nopen. Dat zijn organisatieontwikkeling, belangenbehartiging en strategische besluitvorming. Bij organisatieontwikkelingen staat het motto medezeggenschap volgt zeggenschap vaak centraal en herpositoneert zich de medezeggenschap op de organisatiewijzigingen. Bij belangenbehartiging wil de medezeggenschap de band en het contact met de achterban verstevigen en verbeteren. Rond strategische besluitvorming is meer invloed bereiken op de strategsiche besluiten in de onderneming het doel. Alle doelen worden op verschillende manieren vertaald in de medezeggenschapsstructuur en een interne werkwijze. Hoe dat zich vertaalt naar de praktijk wordt beschreven in het onderzoek. Een conclusie uit het onderzoek is: de WOR legt weinig beperkingen op.

Voor onderneminsgraden is er ook een interressante interactieve tool ontwikkeld, waarin fasegewijs de benodigde aandachtspunten bij medezeggenschapsvernieuwing zijn aangegeven.

De agile werkende medezeggenschap

Veel bedrijven kennen al een vorm van agile werken. Het stelt organisaties in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen in de buitenwereld. Daarbij staat tevredenheid van klanten voorop, met oog voor het welzijn van de medewerkers en van de organisatie zelf. Aan de basis staat al doende, vaak cyclisch, met kleine stapjes, succes boeken.
Gastheer ING zette uiteen het waarom en hoe zij als medezeggenschap agile zijn gaan werken. Zij hanteren een 'culturele benadering'* van agile waarbij de focus meer op de kernwaardes en principes dan de techniek van agile liggen. Met het terugbrengen van het aantal or-leden introduceerden zij participanten die zij raadplegen en de or ondersteunen bij het medezeggenschapswerk. Omdat het medezeggenschapswerk daardoor meer projectmatig is, zijn meer mensen bereid daaraan (voor een beperkte periode) een bijdrage te leveren. ING is nog maar net opgestart met de agile werkmethodiek en evalueren dit volgend jaar. Een meer 'technische'* benadering, die meer gericht is op de methode, hanteert de or van financieel beheerder MN die als gastspreker uitgenodigd waren. Zij beoefenen de methode al wat langer en zijn er tevreden over (al ging het niet zonder slag of stoot). Het geeft focus en overzicht op de lopende zaken.

Lees hier over agile werken op de bijeenkomst van het MNO in september 2018.

* de terminologie komt van gitp